E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Primer Plevral Sinovyal Sarkom: Nadir Görülen Bir Olgu Nedeniyle [Van Med J]
Van Med J. 2014; 21(3): 182-185

Primer Plevral Sinovyal Sarkom: Nadir Görülen Bir Olgu Nedeniyle

Serda Kanbur1, Levent Alpay1, Özgür İşgörücü2, Adnan Sayar2, Halide Nur Ürer3
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Toraksın primer sinovyal sarkomu oldukça nadirdir. Akciğer, plevra veya göğüs duvarı tutulumu görülebildiği gibi bu bölgelerin birden fazlası da tutulabilir. Primer pulmoner sarkomlar tüm toraks malignitelerinin %1 den azını oluştururlar. Ellidokuz yaşında kadın nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayeti ile başvurması üzerine çekilen PA akciğer grafisinde sağ hemitoraksta alt zonda diyafragmadan sınırları net olarak sınırlandırılamayan kitle tespit edildi.Hastaya çekilen bilgisayarlı tomografide sağ akciğer orta lob komşuluğunda, oblik fissüre dayanan, interkostal alanlardan göğüs duvarına uzanan, 74x55 mm boyutlarında düzgün sınırlı kitle saptandı. Tanımlanan görüntüleme bulguları özgül olmamakla birlikte, ayırıcı tanıda toraksın primer malign neoplazmları içerisinde nadir görülen sinovyal sarkom da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Primer plevral sinovyal sarkom, mezenkimal tümör, kromozomal translokasyon

Primary Pleural Synovial Sarcoma: A Rare Case Report

Serda Kanbur1, Levent Alpay1, Özgür İşgörücü2, Adnan Sayar2, Halide Nur Ürer3
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Primary synovial sarcoma of the thorax is a rare disease. Lung parenchyme, as can be seen in the pleura or chest wall involvement may be more of these areas. Primary pulmonary sarcomas make up less than 1% of all thoracic malignancies. A 59 -year-old woman presented with chest pain and shortness of breat. On chest radiograph, right side lower zone mass not clearly limited by the borders of the diaphragm was detected. Computed tomography revealed a 74x55mm well circumscribed mass adjacent to the right middle lobe and oblique fissure, based on the intercostal spaces from the chest wall. Although the imaging findings are not specific, synovial sarcoma, which is rare in primary malignant neoplasms of the thorax, should be taken into consideration in differential diagnosis.

Keywords: Primary synovial sarcoma, mesenchymal tumor, chromosomal translocation.

Serda Kanbur, Levent Alpay, Özgür İşgörücü, Adnan Sayar, Halide Nur Ürer. Primary Pleural Synovial Sarcoma: A Rare Case Report. Van Med J. 2014; 21(3): 182-185
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale