E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Fertilizasyonun Moleküler Temeli [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 294-301

Fertilizasyonun Moleküler Temeli

Semin Gedikli1, Elvan Özbek2, Tuba Demirci3
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKIYE
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
3Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Erzurum

Fertilizasyon, yumurta ve sperm arasında gerçekleşen, birbirini takip eden birtakım kompleks etkileşimleri içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu olaylar folikülden olgunlaşmış yumurtanın atımı ile başlar, yumurtaya sperm girişinden sonra 2 pronukleusun oluşması ve 1. mitoz bölünmenin gerçekleşmesiyle sona erer. İnsanlarda ve bütün hayvanlarda türün devamlılığı için gerekli olan bu süreç her zaman bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Biz de çalışmamızda fertilizasyon olayının tüm aşamalarında hangi sinyalizasyon ağlarının rol aldığını ve fertilizasyon olayı esnasında meydana gelen olayların mekanizmalarını moleküler düzeyde literatür bilgileri ışığında derlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Fertilizasyon, kapasitasyon, akrozom reaksiyonu, sinyal proteinleri

Molecular Basis of Fertilization

Semin Gedikli1, Elvan Özbek2, Tuba Demirci3
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKIYE
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, TÜRKIYE
3Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Erzurum, TÜRKIYE

Fertilization, a complex sequence of interactions between the spermatozoon and the egg, is a highly complicated process. These events start with the release of a mature egg from the follicle, continue with the appearance of the two pronuclei after sperm entry, and are completed with the first mitotic divisions. This process, required for permanence of speciation in humans and all animals, has always attracted the attention of scientists. In our study we aimed to compile which signaling networks took place in each stage of fertilization and the mechanism of the actions happened at molecular level during the fertilizations in the light of literature information.

Keywords: Fertilization, capacitation, acrosome reaction, signalling proteins

Semin Gedikli, Elvan Özbek, Tuba Demirci. Molecular Basis of Fertilization. Van Med J. 2013; 20(4): 294-301
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale