E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Alımının Hasta Sonuçlarına Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 163-168 | DOI: 10.5505/vtd.2021.46656

Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Alımının Hasta Sonuçlarına Etkisi

Maide Yeşilyurt, Serpil Yüksel
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı

Hızlandırılmış iyileşme protokollerinin (Enhanced Recovery After Surgery-ERAS) temel ilkelerinden biri, komplikasyon oranlarını artırmadan cerrahi girişim öncesi oral karbonhidrat takviyeleri ile hastaların uzun süreli aç kalmasını önlemektir. Bu derlemede, cerrahi girişim öncesi oral karbonhidrat alımının cerrahi girişim sonrası hasta sonuçlarına etkisini irdelemek amaçlandı. Derleme kapsamında, “ERAS protokolleri”, “oral karbonhidrat alımı” “morbidite” “mortalite” ve “komplikasyon” anahtar kelimeleri ile 2000-2019 yılları arasında elektronik veri tabanlarından elde edilen Türkçe ve İngilizce tam metin derlemeler, randomize kontrollü çalışmalar, meta-analizler ve klinik rehberler incelendi. Yayınlanan rehberlerde anestezi uygulanmasından 2-3 saat önce berrak sıvı gıdaların alınabileceği (Kanıt Düzeyi A), 400 ml oral karbonhidrat verilebileceği önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda, sıvı oral karbonhidrat takviyesinin cerrahi girişim sonrası hastanede kalış süresini kısalttığı, hastaların bağırsak işlevlerinin daha kısa sürede normale dönmesini sağladığı, bulantı-kusmayı ve insülin direncini azalttığı, kan glukozunun 180 mg/dl altında tutulmasını sağladığı, hasta konforunu artırdığı bildirilmiştir. Mevcut literatürde, karbonhidrat takviyesinin komplikasyon oranları ve hasta konforu üzerinde anlamlı etkisinin olmadığını, kanıt temelli yeni araştırmalara gereksinim olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır. Cerrahi sürecin tüm aşamalarında etkin rolü olan hemşirelerin ERAS protokolü içerisinde yer alan oral karbonhidrat alımına ve etkilerine ilişkin güncel bilgiye erişimlerinin sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Sonuçları, Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri, Preoperatif Açlık, Preoperatif Oral Karbonhidrat Alımı.

The Effect of Preoperative Oral Carbohydrate Intake on Patient Outcomes

Maide Yeşilyurt, Serpil Yüksel
Necmettin Erbakan University Faculty of Nursing Department of Surgical Diseases Nursing

One of the basic principles of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocols is to prevent prolonged fasting of patients with preoperative oral carbohydrate intake without increasing complication rates. The aim of this review is to investigate the effects of preoperative oral carbohydrate intake on postoperative patient outcomes. This review examines full-text meta-analyses, systematic reviews, randomized controlled studies, clinical studies and guidelines in Turkish and English languages published between 2000 and 2019 that are retrieved from databases using the keywords “ERAS protocols”, “oral carbohydrate intake”, “morbidity”, “mortality” and “complication”. The published guidelines suggest that clear liquid foods can be taken 2-3 hours before anesthesia (Level of Evidence A), and 400 ml of oral carbohydrate solution may be given. According to the results of a randomized controlled trial, preoperative oral carbohydrate intake reduces the length of hospital stay after surgical intervention and helps patients’ bowel function return to normal in a shorter time period. Similar studies report that oral carbohydrate reduces nausea-vomiting and insulin resistance, keeps blood glucose below 180 mg/dl, and increases patient comfort. However, the current literature also presents studies reporting that preoperative oral carbohydrate intake does not have a significant effect on complication rates and patient comfort, and that there is a need for new evidence-based research. It is essential to ensure that nurses, who have an active role in all stages of the perioperative process, have access to up-to-date information on preoperative oral carbohydrate intake as a part of ERAS protocols and its effects.

Keywords: Patient Outcomes, Enhanced Recovery After Surgery Protocols, Preoperative Fasting, Preoperative Oral Carbohydrate İntake

Maide Yeşilyurt, Serpil Yüksel. The Effect of Preoperative Oral Carbohydrate Intake on Patient Outcomes. Van Med J. 2021; 28(1): 163-168

Sorumlu Yazar: Maide Yeşilyurt, Türkiye
LookUs & Online Makale