E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 274-280

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon?

Özlem Özbek1
Şırnak Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Şırnak

Korunmamış sol ana koroner arter darlığında tercih edilen tedavi yöntemi koroner arter bypass greftleme cerrahisidir. İlaç-kaplı stentlerin icadıyla, düşük riskli hasta grubunda perkütan yaklaşıma dair komplikasyon oranları düşük bulunmuştur. Amerikan Kardiyoloji Derneği/Amerikan Kalp Birliği 2009 kılavuzları da, revaskülarizasyon gerektirmekle birlikte cerrahiye uygun olmayan hasta grubunda perkütan girişimi desteklemiştir. Yüksek riskli vakalarda mortalite oranı cerrahiye benzer olduğundan, sözkonusu yaklaşımın böyle hastalarda bir tedavi seçeneği olabileceğini bildiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter darlığı, perkütan translüminal koroner anjiyoplasti, koroner arter bypass greftleme, ilaç-kaplı stent

Left main coronary artery lesion: Stenting or operating?

Özlem Özbek1
Şırnak Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Şırnak

Coronary artery bypass grafting surgery is the preferred treatment for unprotected left main coronary artery stenosis. With the advent of drug-eluting stents, percutaneous approach have been reported to be associated with low rates of complications, in low-risk patient population. Moreover, percutaneous intervention in a patient population necessitating revascularisation but not suitable for surgery have been supported by American College of Cardiology/American Heart Association 2009 guidelines. As the mortality rate is similar to surgery in high-risk patients, we postulate that this approach can be an alternative treatment for such patients.

Keywords: Coronary artery stenosis, percutaneous transluminal coronary angioplasty, coronary artery bypass grafting, drug-eluting stent

Özlem Özbek. Left main coronary artery lesion: Stenting or operating?. Van Med J. 2013; 20(4): 274-280
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale