E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 222-224 | DOI: 10.5505/vtd.2016.55991

Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu

Mehmet Çelik1, Ali İrfan Baran1, Mahmut Sünnetçioğlu2, Ümit Yakan1, M. Kasım Karahocagil1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Van

Üriner sistem enfeksiyonları, en sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Kadınlar erkeklerden daha sık üriner sistem enfeksiyonları geçirmektedir. Üriner sistem enfeksiyonlarında bakteriyel etkenler daha sık neden olmakla beraber, son yıllarda fungal etkenlerde artış görülmeye başlanmıştır. Son yıllarda artan fungal enfeksiyonlar ve giderek yaygınlaşan antifungal ajan kullanımı dirençli mantar suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının artmasına neden olmuştur. Kandida suşuna bağlı iki üriner sistem enfeksiyonları olgusu, sıklığı gittikçe artan bu olgulara dikkat çekmek amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fungal, üriner sistem enfeksiyonu, kandida

Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports

Mehmet Çelik1, Ali İrfan Baran1, Mahmut Sünnetçioğlu2, Ümit Yakan1, M. Kasım Karahocagil1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Urinary tract infections are one of the most common bacterial infections. In terms of gender, women spend more frequent urinary tract infections than men. Although bacterial pathogens in urinary tract infections are more common, fungal infections have begun to increase in recent years. In recent years, increasing fungal infections and increasingly widespread use of antifungal agents caused the emergence of resistant fungi strain and the increasing rate of resistance. Two cases of urinary tract infections that connected to candida strains will be presented to draw attention to this phenomenon gradually increasing frequency.

Keywords: Fungal, urinary tract infection, candida

Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil. Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports. Van Med J. 2016; 23(2): 222-224
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale