E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Rutin Abdominal BT Tetkiklerinde Sol Renal Ven Anomalilerinin Görülme Sıklığı [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 185-187

Rutin Abdominal BT Tetkiklerinde Sol Renal Ven Anomalilerinin Görülme Sıklığı

Abdussamet Batur1, Serdar Karaköse2, Alpaslan Yavuz3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Rutin abdomen BT incelemelerinde sol renal ven anomalilerinin görünümleri ve görülme sıklığının araştırılması. Yöntem: Toplam 1004 abdomen BT tetkiki retrospektif olarak sol renal ven anomalileri açısından incelendi. Sol renal venin seyri ardışık BT kesitleri ile takip edilerek anomalileri araştırıldı. Bulgular: Çalışma kapsamındaki 1004 olgunun 63’ünde (~%6.3) sol renal ven anomalisi saptandı. Bunlardan 43 (%4.3)' ü retroaortik, 20’si (%2) sirkumaortik renal ven anomalisi idi. Sonuç: Sol renal ven anomalilerinin, retroperitoneal cerrahi ve girişimsel işlemlerden önce tanımlanması önemlidir. Bu anomaliler dikkatli incelemeler ile rutin abdomen BT tetkiklerinde saptanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sol renal ven, bilgisayarlı tomografi, varyasyon

Left Renal Vein Anomalies in Routine Abdominal CT Scans

Abdussamet Batur1, Serdar Karaköse2, Alpaslan Yavuz3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Aim: The purpose of this study was to investigate the incidence of left renal vein anomalies in routine abdominal computed tomography scans. Methods: One thousand and four patients (590 men, 414 women) were evaluated retrospectively with routine abdominal computed tomography scans. Results: Sixty three patients of 1004 were identified with renal vein variants (6.3%). Forty three (4.3%) patients exhibited retroaortic left renal vein and twenty (2%) patients had circumaortic renal veins. Conclusion: The incidence of renal vein variations observed in this study is discussed and compared with that reported in the literature. It is necessary to emphasize that the presence of these renal vein variations in particular must be acknowledged since they have significant clinical importance.

Keywords: Left renal vein, computed tomography, variations

Abdussamet Batur, Serdar Karaköse, Alpaslan Yavuz. Left Renal Vein Anomalies in Routine Abdominal CT Scans. Van Med J. 2015; 22(3): 185-187
LookUs & Online Makale