E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizili Hastalarda Ayırıcı Tanı [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 159-165

Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizili Hastalarda Ayırıcı Tanı

Cüneyt Kucur1, İsa Özbay2, Onur Erdoğan2, Fatih Oğhan1, Nadir Yıldırım2
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı, Kütahya

Yüzün bir kısmının ya da tamamının kas fonksiyonlarının kaybedilmesi fasiyal paralizi olarak adlandırılmaktadır. Fasiyal paralizi; periferik ve santral olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Periferik fasiyal paralizili (PFP) hastaların %80’i yaklaşık 3 ay içerisinde düzelebilmektedir. Tüm periferik fasiyal paralizilerin %2-9’luk kısmı ipsilateral ya da kontralateral tarafta tekrar etmektedir. Tekrarlayan periferik fasiyal paralizilerin (TPFP) büyük çoğunluğu idiopatik olmakla birlikte altta yatan önemli bir hastalığa bağlı ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle etiyolojiyi aydınlatabilmek için daha fazla hastalığı göz önünde bulundurmak ve ayırıcı tanıda düşünmek gerekmektedir. Bu yazımızda tekrarlayan periferik fasiyal paralizili 4 olgumuzu literatür eşliğinde tartışarak, olası tekrarlayan fasiyal paralizi nedenlerini gözden geçirdik. Bu bilgiler ışığında, prognozu en iyi seviyeye çıkarmak için yapılabileceklerin önemini vurgulamak istemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal paralizi, Bell palsi, Tekrarlayan periferik fasiyal paralizi

Recurrent Peripheral Facial Paralysis: 4 Cases Presention

Cüneyt Kucur1, İsa Özbay2, Onur Erdoğan2, Fatih Oğhan1, Nadir Yıldırım2
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı, Kütahya

Facial paralysis is the total loss of voluntary muscle movement of one side of the face. It can be divided into two types including peripheral and central facial paralysis. Approximately %80 of patients with peripheral facial paralysis recovers completely in 3 months. However in 2-9% of patients, recurrences can be seen on ipsilateral or contralateral side. Although most of the cases are idiopathic, recurrent peripheral facial paralysis may develop due to an underlying severe disease. Therefore to enlighten the etiology, careful investigation and differential diagnosis is essential. Herein, we present 4 patients with recurrent peripheral facial paralysis with possible etiological causes and literature review. In conclusion, we wanted to emphasize the significance of approach to improve the prognosis of disease.

Keywords: Facial paralysis, Bell palsy, Recurrent peripheral facial paralysis

Cüneyt Kucur, İsa Özbay, Onur Erdoğan, Fatih Oğhan, Nadir Yıldırım. Recurrent Peripheral Facial Paralysis: 4 Cases Presention. Van Med J. 2015; 22(3): 159-165
LookUs & Online Makale