E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Antifungal Duyarlılıklarının Yorumlanması Referans Yöntemlerin Kıstaslarına Göre Yapılır: CLSI ve EUCAST [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 1-1 | DOI: 10.5505/vtd.2022.60490

Antifungal Duyarlılıklarının Yorumlanması Referans Yöntemlerin Kıstaslarına Göre Yapılır: CLSI ve EUCAST

Ali Korhan Sığ
Atatürk Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye

Editöre mektup olduğundan özet yoktur

Anahtar Kelimeler: antifungal direnç, invazif fungal enfeksiyonlar, kandidiyaz, epidemiyolojik eşik değer, klinik eşik değer

Evaluations of Antifungal Susceptibilities Have to Be According to Reference Guidelines: CLSI and EUCAST

Ali Korhan Sığ
Ataturk State Hospital, Department of Medical Microbiology, Balikesir, Turkey

Editöre mektup olduğundan özet yoktur

Keywords: antifungal resistance, invasive fungal infections, candidiasis, epidemiologic cut-off value, clinical breakpoint

Ali Korhan Sığ. Evaluations of Antifungal Susceptibilities Have to Be According to Reference Guidelines: CLSI and EUCAST. Van Med J. 2022; 29(1): 1-1

Sorumlu Yazar: Ali Korhan Sığ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale