E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Baş-Boyunda Cilde Fistülize Olmuş Tularemi Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 125-127

Baş-Boyunda Cilde Fistülize Olmuş Tularemi Olgu Sunumu

Mehmet Hafit Gür1, Hakan Çankaya2, Nazım Bozan3, Mahfuz Turan4, Köksal Yuca5
1Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
4YYÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği,Van
5Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya

Tularemi Kulak Burun ve Boğaz (KBB) kliniklerinde nadir olarak görülen bir zoonozdur ve çeşitli formları mevcutdur; ülseroglandüler, orofarengeal, pnömotik ve septik form. Tularemi, etkeni Francisella tularensis olan zoonotik bir hastalıktır. Francisella tularensis gram-negatif, hareketsiz bir kokobasildir. Hastalığın bulaş yolları; kirli sular, kemirgenler, tavşan, kene, sivrisinek, kaplumbağa, koyun, inek, kuşlar ve geyik gibi hayvanlardır. Bu çalışmamızda baş boyun cildine fistülize olmuş ve aldığı çeşitli antibiyoterapilere rağmen düzelmeyen ve kontamine su tüketimi hikayesi olan bir tularemi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tularemi, Francisella tularensis, ülseroglandüler, orofarengeal

Head and Neck Tularaemia with Skin Fistula: Case Presentation

Mehmet Hafit Gür1, Hakan Çankaya2, Nazım Bozan3, Mahfuz Turan4, Köksal Yuca5
1Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
2YYÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği,Van
3YYÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği,Van
4YYÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği,Van
5Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya

Tularaemia is a zoonosis encountered rarely in otorhinolaryngology clinic and has several forms; ulcer glandular, oropharyngeal, pneumatic and septic tularaemia. Tularaemia is a zoonosis causd by Francisella tularensis. F. Tularensis is an immobile, gram-negative coccobacillus. The disease might be transmitted through contaminated water, rodents, lagomorphs, acaridaes, gnats, and tortoises, sheep, cows, birds and reindeers. In this study, a tularaemia case which has been fistulised to head and neck skin, which has not recovered despite various anti-biotherapies, and which has a contaminated water consumption history has been presented.

Keywords: Tularaemia, Francisella tularensis, ulcer glandular, oropharyngeal

Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazım Bozan, Mahfuz Turan, Köksal Yuca. Head and Neck Tularaemia with Skin Fistula: Case Presentation. Van Med J. 2015; 22(2): 125-127
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale