E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Gebe Bir Hastada Kızamık Enfeksiyonu: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 44-46

Gebe Bir Hastada Kızamık Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Aysel Sünnetçioğlu1, Sevdegül Karadaş2, Osman Menteş3
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Kızamık, kızamık virüsünün neden olduğu akut, ateşli, çok bulaşıcı, döküntülü, akut dönemde pnömoni, otitis media gibi komplikasyonlara geç dönem ensefalit gibi öldürücü sekellere yol açan bir hastalıktır. Özellikle aşısı olmayan ya da yeterli bağışıklık düzeyi gelişmeyen kişilerde görülür. Enfeksiyon zincirini kırabilmek için %94 aşılanma oranına ulaşmak gerekmektedir. İnfantlarda ve yetişkinlerde ciddi komplikasyonların riski yüksektir. Ölümlerin yaklaşık %60'ından sorumlu olan pnömoni genç hastalarda daha yaygındır. Burada altta yatan bir hastalığı ya da immün baskılanması olmayan kızamık tanısı alan erişkin bir olgu sunuldu. Bu olgu ile ülkemizde etkin bir aşılama programının sağlanmadığı ve kızamığın ayırıcı tanıda düşünülmesinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, gebelik, aşı

Measles Infection in a Pregnant Patient: Case Report

Aysel Sünnetçioğlu1, Sevdegül Karadaş2, Osman Menteş3
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Measles is a disease caused by the virus of measles that leads to the complications such as acute, febrile, highly contagious, rash, pneumonia, otitis media in acute period and fatal sequelae such as late encephalitis. It is seen especially in those who are not vaccinated or do not develop the level of sufficient immunity. In order to be able to break the chain of infection, it is necessary to achieve 94% of the immunisation rate. The risk of serious complications is high in infants and adults. Pneumonia, which is responsible for approximately 60% of the deaths is more common in young patients. An adult case with the diagnosis of measles but without an underlying disease or immune suppression was presented here. It was emphasized that an effective vaccination program was not provided with this case in our country and it was aimed to think about the measles in the differential diagnosis.

Keywords: Measles, pregnancy, vaccination

Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Osman Menteş. Measles Infection in a Pregnant Patient: Case Report. Van Med J. 2015; 22(1): 44-46
LookUs & Online Makale