E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Hemofilik Hastaların Eklemlerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: Derleme [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 62-65

Hemofilik Hastaların Eklemlerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: Derleme

Seyyid Şerif Ünsal1, Abdurrahim Gözen1, Mehmet Ata Gökalp1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van

Hemofili pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği sonucu hemartroz ve artropatiye neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Tekrarlayan eklem içi kanamalar sinoviyal dokuda proliferasyon ve inflamasyona (hemofilik sinovit) neden olur ve bu da hastaların hayat kalitesini önemli derecede etkileyen eklem hareket kısıtlığı ve şiddetli ağrıya neden olan ileri derecede eklem harabiyetine (hemofilik artropati) neden olur. Çoğunlukla zamanında yapılan tedavi morbiditenin azalmasını sağlar.

Anahtar Kelimeler: Hemofili, eklem, tedavi

Clinical Evaluation of the Joints of Patients with Hemophilia: Review Article

Seyyid Şerif Ünsal1, Abdurrahim Gözen1, Mehmet Ata Gökalp1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van

Hemophilia is a serious disease of congenital coagulation factor deficiency and may cause arthropathy by hemarthrosis. Recurrent joint bleeding causes synovial proliferation and inflammation (haemophilic synovitis) that contribute to end-stage degeneration (haemophilic arthropathy); with pain and limitation of motion severely affecting patients’ quality of life. A proper and timely treatment can decrease morbidity in patients.

Keywords: Hemophilia, joint, treatment

Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Mehmet Ata Gökalp. Clinical Evaluation of the Joints of Patients with Hemophilia: Review Article. Van Med J. 2015; 22(1): 62-65
LookUs & Online Makale