E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Çocukluk Çağı Travmalarına Genel Yaklaşım [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 266-273

Çocukluk Çağı Travmalarına Genel Yaklaşım

Mehmet Melek1, Ufuk Çobanoğlu2, Salim Bilici1, Abdullah Ceylan3, Burhan Beğer4, Serdar Epçaçan5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Kardiyoloji Ünitesi, Van

Çocukluk çağına özgü birtakım anatomik ve fizyolojik faklılıklar temel prensipler aynı olmakla birlikte travmalı çocuk hastanın birçok yönden yetişkinden ayrı ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmamızda literatür bilgileri ışığında çocukluk çağı travmalarını değerlendirmeyi ve yaklaşımdaki farklılıkları ortaya koyarak tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, travma, yaralanma

General approach to the childhood trauma

Mehmet Melek1, Ufuk Çobanoğlu2, Salim Bilici1, Abdullah Ceylan3, Burhan Beğer4, Serdar Epçaçan5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Although basic principals of some physiological and anatomical differences associated with childhood are same as adults, children with traumatic injury should be evaluated separately than adults. In this study our purpose was to evaluate childhood traumas and determine the differences between management with the knowledge of the literature.

Keywords: Child, trauma, injury

Mehmet Melek, Ufuk Çobanoğlu, Salim Bilici, Abdullah Ceylan, Burhan Beğer, Serdar Epçaçan. General approach to the childhood trauma. Van Med J. 2013; 20(4): 266-273
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale