E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Florozis Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 408-415 | DOI: 10.5505/vtd.2019.68095

Florozis Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme

Seda Karaöz Arıhan, Ramazan Türkekul
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Doğada flor bileşikleri halinde bulunan flor, vücudumuzda bulunan eser elementlerden biridir. Sularda, toprakta, kayaçlarda, yiyecek ve içeceklerde bulunan flor kemiklerimizin ve dişlerimizin yapısında da bulunmaktadır. Jeolojik hareketler, iklimsel koşullar, fiziksel ve kimyasal kayaç özellikleri topraktaki flor miktarını değiştirebilmektedir. Bu durum hem yeraltında hem de yüzeyde bulunan kaynak sularının florür oranının değişmesine neden olmaktadır. Yeterli alındığında diş çürüklerini önleyici, kemikleri osteoporoza karşı koruyucu etkisi bulunurken, fazla alımında kemik ve dişlerde sorunlara sebep olmaktadır. Akut ya da kronik olarak bu elemente yüksek oranda maruz kalınması, insanda birçok sistemde patolojik durumlar meydana getirmektedir. Bu patolojik durumlar en fazla sert dokularda gözlenmektedir. Flor elementi kalsiyumla çabuk etkileşime geçmekte ve bu özelliği sayesinde kemik ve dişlerde yoğun olarak birikmektedir. Florun uzun süre toksik etki yapacak miktarda birikmesi, dişlerde lekelenme ve daha ileri safhalarda kemik ve eklemlerde deformasyonlar meydana getirebilmektedir. Flora maruz kalmış geçmiş toplumlarda da iskelet ve diş örneklerinde söz konusu patolojiler gözlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacını mevcut literatür incelenerek konu hakkındaki veriler ile florozisin insan vücudundaki etkilerini antropolojik bakış açısıyla değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İskelet Florozisi, Dental florozis, Antropoloji

An Anthropological Evaluation on Fluorosis

Seda Karaöz Arıhan, Ramazan Türkekul
Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Letters, Department of Anthropology

Fluorine is found in nature in fluorine compounds and is a trace element in human body. Fluorine is found in water sources, soils, rocks, food and drinks and incorporated into structure of our skeleton and teeth. Geological activities, climatic conditions, physical and chemical rock properties alter fluorine content in soil. This condition causes alterations in fluorine level in both underground and surface water sources. Adequate consumption protects teeth from caries and bones against osteoporosis however, excessive intake causes problems in teeth and bones. Acute or chronic excessive exposure to this element causes certain pathologies in different systems in human. Those pathological conditions are observed most frequently in hard tissues. Fluorine interacts with calcium which causes its dense accumulation in bones and teeth. Chronic excessive accumulation of fluorine cases mottling on teeth and deformations in bones and joints. Ancient populations exposed to fluorosis also have pathologies in teeth and bone samples. Aim of this study is to evaluate literature and assessment of present data and impacts of fluorine on human body in an anthropological perspective.

Keywords: Skeletal fluorosis, Dental fluorosis, Anthropology

Seda Karaöz Arıhan, Ramazan Türkekul. An Anthropological Evaluation on Fluorosis. Van Med J. 2019; 26(3): 408-415

Sorumlu Yazar: Seda Karaöz Arıhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale