E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Anason (Pimpinella anisum) Ekstresinin Deneysel Akut Karaciğer Hasarında Karaciğer Koruyucu Etkisi Var Mı? [Van Med J]
Van Med J. 2004; 11(3): 69-74

Anason (Pimpinella anisum) Ekstresinin Deneysel Akut Karaciğer Hasarında Karaciğer Koruyucu Etkisi Var Mı?

Ender Erdoğan1, Abdulgaffar Kaya2, Murat Çetin Rağbetli3, Hanefi Özbek4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van

Ratlarda karbon tetraklorür (CCl4) ile oluşturulan akut karaciğer hasarı modelinde anason (Pimpinella anisum) uçucu yağı ekstresi ve antioksidan ajanlardan Vitamin C ve E’nin hepatoprotektif aktiviteleri plasebo ile karşılaştırılmalı olarak araştırıldı. Deney süreci sonrasında saptanan postmortem histopatolojik bulgular, Vitamin C ve E’nin karaciğer hasarını önleyici etkilerinin kuvvetli olduğunu anason (Pimpinella anisum)’un ise hepatoprotektif bir özelliğinin olmadığı, hatta karaciğer fonksiyonlarının kısmen daha da olumsuz etkilendiğini gösterdi. Vitamin C ve E gruplarında olumlu, anason (Pimpinella anisum) grubunda ise olumsuz yönde değişim gösteren serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), Lactate dehydrogenase (LDH) ve indirekt bilirubin seviyelerinde kontrol ve CCl4 gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Ratların vücut ağırlıklarında meydana gelen değişiklikler de biyokimyasal sonuçları destekleyen niteliklerde idi. Sonuç olarak akut karaciğer hasarında anasonun karaciğeri koruyucu bir etkisinin olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Anason (Pimpinella anisum), sıçan, vitamin C, vitamin E, hepatoprotektif etki.

A Morphological Study of the Hepatoprotective Effects of Anise (Pimpinella anisum) Extract in Experimentally Induced Acute Liver Degeneration in Rats

Ender Erdoğan1, Abdulgaffar Kaya2, Murat Çetin Rağbetli3, Hanefi Özbek4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Van

Hepatoprotective activity of anise (Pimpinella anisum) and anti-oxydant agent Vitamin C, E was studied in carbon tetrachloride (CCl4) induced acute liver injury model in rats. The findings were suggested that Vitamin C and E have strongly hepatoprotective effects of anise oil has a negative effect in liver functions. Whereas the changes in body weights of the rats in each study group were in accord with the biochemical and post-mortem histopathological findings. Vitamin C and E resulted in decreased levels of serum aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT). AST, ALT, alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), and indirect bilirubin levels were changed positively in Vitamin C and E group and negatively in anise group and there are statistical differences between study and both placebo and CCl4 groups. The results of the study clearly indicate that anise, has not a potent hepatopropective effect against carbon tetrachloride (CCl4) induced hepatic damage in rats.

Keywords: Anise (Pimpinella anisum) rat, vitamin C, vitamin E, hepatoprotective effect.

Ender Erdoğan, Abdulgaffar Kaya, Murat Çetin Rağbetli, Hanefi Özbek. A Morphological Study of the Hepatoprotective Effects of Anise (Pimpinella anisum) Extract in Experimentally Induced Acute Liver Degeneration in Rats. Van Med J. 2004; 11(3): 69-74
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale