E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Servikal Diskopatiyi Taklit Eden Motor Nöron Hastalığı Olan Olgumuz [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 248-251

Servikal Diskopatiyi Taklit Eden Motor Nöron Hastalığı Olan Olgumuz

Refah Sayın1, Pınar Tula Torlak2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Motor Nöron Hastalığı (MNH), motor nöronların dejenerasyonu ile kendini gösteren, ilerleyici, ölümcül bir hastalıktır. Biz 41 yaşında, inşaat işçisi olan sol üst ekstremitede kuvvetsizlik ve tenar-hipotenar atrofi ile başvuran erkek hastayı sunuyoruz. Nörolojik muayenesinde sol üst ekstremitede distalde 4/5, proksimalde +4/5 düzeyinde kuvveti mevcuttu. Yapılan elektromiyografisinde aksonal dejenerasyon bulguları ile spontan aktivite bulguları saptandı. Hastanın çekilen servikal magnetik rezonans görüntülemesi normal sınırlardaydı. Bizim bu olguyu sunmaktaki amacımız erken yaşta, asimetrik olarak başlayan, progresif olarak devam eden ve servikal diskopatiyle çok karışan tek ekstremite tutulumu ile ortaya çıkan MNH’ı vurgulamaktı.

Anahtar Kelimeler: Motor nöron hastalığı, servikal diskopati, elektromiyografi

Our case with motor neuron disorder mimicking cervical discopathy

Refah Sayın1, Pınar Tula Torlak2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Motor neuron disorder (MND) is a progressive motor neuron degenerative disorder that can be fatal. We report a 41 year-old male initially presenting with left upper limb weakness and thenar-hypothenar atrophy. The neurological examination revealed weakness of distal and proximal upper limb muscles (4/5 and +4/5, respectively). The electromyography detected an axonal degeneration and spontaneous activity findings. The cervical magnetic resonance imaging was within normal limits. In case of asymmetric and progressive involvement of one limb in young patients group, MND should be considered in the differential diagnosis as well as cervical discopathy.

Keywords: Motor neuron disorder, cervical discopathy, electromyography

Refah Sayın, Pınar Tula Torlak. Our case with motor neuron disorder mimicking cervical discopathy. Van Med J. 2013; 20(4): 248-251
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale