E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Parotis Yerleşimli Warthin Tümörü ve Larinkste Onkositik Duktal Kist Birlikteliği [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 314-316 | DOI: 10.5505/vtd.2021.80764

Parotis Yerleşimli Warthin Tümörü ve Larinkste Onkositik Duktal Kist Birlikteliği

Şeyma Öztürk, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Warthin tümörü parotis bezinin sık görülen iyi huylu tümörlerindendir. Görülme sıklığı pleomorfik adenomdan sonra ikinci sırada gelmektedir. Histolojik olarak Warthin tümörü kapsülle çevrili, onkositik epitel ve lenfoid stroma içeren benign tükrük bezi tümörüdür. Onkositik lezyonların laringeal biyopsilerde görülme insidansı %0,5-1’dir. Baş ve boyun bölgesinde sıklıkla parotis bezinde görülürler. Bu olgu 57 yaşında erkek hastada parotis yerleşimli Warthin tümörü ve larinks yerleşimli nadir görülen onkositik kist birlikteliği nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Warthin tümörü, onkositler, kist, larinks

Coexistence of Parotic Warthin Tumor and Oncocytic Ductal Cyst in the Larynx

Şeyma Öztürk, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ
Bolu Abant Izzet Baysal University Medical School

Warthin tumor is one of the common benign tumors of the parotid gland. Its incidence comes in second place after pleomorphic adenoma. Histologically, Warthin tumor is a benign salivary gland tumor surrounded by capsule and containing oncocytic epithelium and lymphoid stroma. The incidence of oncocytic lesions in laryngeal biopsies is 0.5-1%. They are often seen in the parotid gland in the head and neck region. This case is presented due to the association with Warthin tumor located in parotid gland and rare oncocytic cyst of larynx in a 57-year-old male patient.

Keywords: Warthin tumor, oncocytes, cyst, larynx

Şeyma Öztürk, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ. Coexistence of Parotic Warthin Tumor and Oncocytic Ductal Cyst in the Larynx. Van Med J. 2021; 28(2): 314-316

Sorumlu Yazar: Şeyma Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale