E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Yöremizin Endemik Paraziter Hastalığı: Kist Hidatik [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 288-293

Yöremizin Endemik Paraziter Hastalığı: Kist Hidatik

Fuat Sayır1, Ufuk Çobanoğlu1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van

Ekinokokkosiz insanlarda kist formasyonu ile kendini gösteren bir helmint olan Ekinokokkosiz tarafından oluşan, en sık rastlanan paraziter enfeksiyondur. Ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir sağlık sorunudur. Koyun ve sığır yetiştiriciliğinin olduğu ülkelerde endemik cerrahi bir sorundur. Hastalık Galen ve Hipokrat zamanından beri bilinmektedir. Kist vücutta herhangi bir lokalizsayonda yerleşebilir ancak en sık karaciğer ve akciğeri tutmaktadır. Klinik bulguları yerleştiği bölge ve kistin çapı ile ilişkilidir. Radyolojik bulguları başlıca, özellikle perforasyon ve süper-enfeksiyon gibi kist komplikasyonlarının varlığında tesbit edilir. Akciğer parenkimini maksimum ölçüde korumaya yönelik cerrahi eksizyon başlıca tedavi olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, kapitonaj, andazol, endemic

A parasitic disease which is endemic in our region: Hydatid cyst

Fuat Sayır1, Ufuk Çobanoğlu1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD.

Echinococcosis is a common parasitic disease manifesting as a cyst formation in humans and animals, caused by the platyhelmint Echinococcus and it is an important health problem in our country and our region. Echinococcosis remains an endemic surgical problem in countries where sheep and cattle raising is carried out. This disease has been known since the time of Galen and Hippocrates. Although the cysts can be observed in any localization, the most common affected organs are liver and lungs. Clinical findings are associated with localization and size of the cysts. Radiological findings in pulmonary disease are determined mainly by the presence or absence of complications, particularly rupture and super-infection. Surgical excision of pulmonary hydatidosis with maximum preservation of lung parenchyma is the main stay of treatment.

Keywords: Hydatid cyst, capitonnage, andasole, endemic

Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu. A parasitic disease which is endemic in our region: Hydatid cyst. Van Med J. 2013; 20(4): 288-293
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale