E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Brusellar Spinal Epidural Absenin Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(1): 35-37

Brusellar Spinal Epidural Absenin Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu

Nebi Yılmaz1, Nejmi Kıymaz2, Gülay Bulut3, Mustafa Karahocagil4, Burhan Oral Güdü5, İsmail Demir5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Kliniği, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji

Spinal kord abseleri nadirdir ve çeşitli nörölojik problemlere sebep olabilirler. Abse formasyonları spinal kordda ekstradural basıdan dolayı miyelopati ve radikülopatiye neden olabilir. Burada brusellozis sonucu gelişen bir spinal epidural abse olgusu sunularak literatür eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Brusella, epidural abse, spinal kord.

Anahtar Kelimeler: Brusella, epidural abse, spinal kord.

Surgical Treatment Of Spinal Epidural Abcess In Brucellosis: Report of a Case

Nebi Yılmaz1, Nejmi Kıymaz2, Gülay Bulut3, Mustafa Karahocagil4, Burhan Oral Güdü5, İsmail Demir5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji

Spinal cord abscesses are rare and can be potential harmful lesions causing a variety of neurologic problems. Abscess formation may cause myelopathyand radiculophaty due to extradural compression of the spinal cord. In this article a case of spinal epidural abcess devoloped due to brusellosis was presented in the light of literature.

Keywords: Brucellosis, epidural abscess, spinal cord

Nebi Yılmaz, Nejmi Kıymaz, Gülay Bulut, Mustafa Karahocagil, Burhan Oral Güdü, İsmail Demir. Surgical Treatment Of Spinal Epidural Abcess In Brucellosis: Report of a Case. Van Med J. 2007; 14(1): 35-37
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale