E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Melanositik Nevusler [Van Med J]
Van Med J. 2014; 21(4): 259-268

Melanositik Nevusler

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz2
1Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Sivas
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van

Melanositik nevus (mole), pigment üreten melanosit isimli hücrelerden oluşan benign poliferasyon/hamartom’dur. Melanositik nevuslar genellikle konjenital ve edinsel olarak iki gruba ayrılır. Konjenital nevuslar doğumda veya yaşamın ilk bir yılı içinde görülür, boyutları birkaç milimetreden vücut yüzeyinin büyük kısmını kaplayabilecek büyüklükte olabilir. Benign melanositik nevuslar koyu tenli bireylerde açık ve sarı tenli bireylere göre daha az sayıda görülür. Genelde benign nevuslar; küçük (6 milimetreden az), simetrik ve iyi konumlanmıştır. Bu derlemede melanositik nevüslerin sınıflandırılması, klinik özellikleri, tanısı, histopatolojisi ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Melanositik nevus, konjenital, edinsel

Melanocytic Nevi

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz2
1Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Sivas
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van

A melanocytic nevus (mole) is a benign proliferation/hamartoma composed of pigment-producing cells called melanocytes. Melanocytic nevi are commonly divided into two major categories, congenital and acquired. Congenital nevi are present at birth or appear within the first year of life and range from a few millimeters to sizes that may cover the majority of a body surface area. Melanocytic nevi are common lesions in patients with light or fair skin and are less common lesions in dark-skinned individuals. In general, the benign melanocytic nevus is small (less than 6 mm), symmetrical, and well-circumscribed. In this review, the classification, clinical features, diagnosis, histopathology and treatment of melanocytic nevi are discussed.

Keywords: Melanocytic nevus, congenital, acquired

Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz. Melanocytic Nevi. Van Med J. 2014; 21(4): 259-268
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale