E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 177-179

Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon

Ömer Soysal1, Abdullah Aydın2, Oğuz Turhan2, Hasan Özdemir1, Zeki Yıldırım3, Canan Hasanoğlu3
1İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD, Malatya
2İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji ABD, Matatya
3İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları ABD, Malatya

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon akciğerin nadir görülen, kistik ve solid komponentleri olan doğumsal bir anomalisidir. Erişkinde, çocukta ve infantta dispne ve sık akciğer enfeksiyonu ile karakterlidir, fakat yenidoğanlarda respiratuar distres sendromu ve ölü doğumun önemli nedenlerinden birisidir. Yirmi yaşında olan bir konjenital kistik adenomatoid malformasyonlu olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, erişkin, akciğerin konjenital lezyonları

Congenital cystic adenomatoid malformation

Ömer Soysal1, Abdullah Aydın2, Oğuz Turhan2, Hasan Özdemir1, Zeki Yıldırım3, Canan Hasanoğlu3
1İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD, Malatya
2İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji ABD, Matatya
3İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları ABD, Malatya

Congenital cystic adenomatoid malfor-mation is a rare congenital pulmonary abnormality which has cystic and solid components. It is characterized by dyspnea and recurrent pulmonary infection in infants, children and adults, but a significant cause of stillborn and respiratory distress syndrome in newborns. We presented a twenty-year-old man with cystic adenomatoid malformation.

Keywords: Congenital cystic adenomatoid malformation, adult, congenital lesions the lung

Ömer Soysal, Abdullah Aydın, Oğuz Turhan, Hasan Özdemir, Zeki Yıldırım, Canan Hasanoğlu. Congenital cystic adenomatoid malformation. Van Med J. 1997; 4(3): 177-179
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale