E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Epidural Kateter Sonrası Arrest Olan Çok İleri Yaşta Bir Hastanın Perioperatif Anestezi Yönetimi [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 217-218 | DOI: 10.5505/vtd.2016.86086

Epidural Kateter Sonrası Arrest Olan Çok İleri Yaşta Bir Hastanın Perioperatif Anestezi Yönetimi

Muhammed Bilal Çeğin1, Lokman Soyoral2, Nureddin Yüzkat2, Abdullah Kahraman2, Uğur Göktaş1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Epidural blok, anestezi uygulamalarında iyi bilinen ve sık başvurulan bir rejyonal anestezi tekniğidir. Solunum ve kardiyovasküler sistem üzerine pozitif etkileri vardır. Hastada analjezik ihtiyacını azaltırken, hipotansiyon, bradikardi ve kardiyak arrest gibi olumsuz etkileri de vardır. Epidural anesteziye bağlı kardiyak arrest oranı yaklaşık %0,01 olarak belirtilmiştir. Kardiyak arrestte kalbin ön yükündeki volüm azalmasına sekonder gelişen vagal yanıtın etkisi büyüktür. Bu yazıda kardiyak rezervi düşük, çok ileri yaştaki bir olguda uygulanan epidural anestezi sonrası karşılaşılan kardiyak arrest ve perioperatif anestezi yönetimi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anestezi yönetimi, epidural kateter, kardiyak arrest

Perioperative Anesthetic Management of a Very Old Age Patient Who Had Cardiac Arrest after Epidural Catheter

Muhammed Bilal Çeğin1, Lokman Soyoral2, Nureddin Yüzkat2, Abdullah Kahraman2, Uğur Göktaş1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Epidural block is a well-known and frequently referenced regional anesthesia technique in the field of anesthesia, and has positive effects on the cardiovascular and respiratory systems. While reducing the need for analgesics in patients, there are also negative effects such as hypotension, bradycardia, and cardiac arrest. Epidural anesthesia-induced cardiac arrest rate is stated as approximately 0.01%. The volume decrease in the pre-load of the heart causing secondary vagal response has great effect on cardiac arrest. In this paper a case of cardiac arrest encountered after epidural anesthesia in a very advanced age patient with a low cardiac reserve, and perioperative anesthesia management are presented.

Keywords: Anesthesia management, cardiac arrest, epidural catheter

Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Abdullah Kahraman, Uğur Göktaş. Perioperative Anesthetic Management of a Very Old Age Patient Who Had Cardiac Arrest after Epidural Catheter. Van Med J. 2016; 23(2): 217-218
LookUs & Online Makale