E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Östrogen, Progesteron ve Her2/neu Negatif İnvaziv Lobuler Pleomorfik Karsinom: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 108-110

Östrogen, Progesteron ve Her2/neu Negatif İnvaziv Lobuler Pleomorfik Karsinom: Olgu Sunumu

Yahya Avcı1, Ulaş Alabalık2, Uğur Fırat1, Zuhat Urakçı3, Cihad Hamidi4, Hüseyin Büyükbayram1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır,
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Pleomorfik karsinom, invaziv lobüler karsinomun nadir görülen ve agresif seyreden bir varyantıdır. Genelde östrojen, progesteron ve Her2/neu reseptörleri pozitif boyanır. Vakamız 5 aydır sağ memede kanlı akıntı ve ağrı şikayeti olan 43 yaşında kadın hastadır. Mikroskopik incelemede geniş eozinofilik sitoplazmalı, iri hiperkromatik çekirdekli, bazılarının nükleolusları belirgin, çok sayıda atipik mitoz içeren, çevresinde yaygın lobüler karsinoma insitu odakları bulunan tümöral oluşum izlendi. İmmünohistokimyasal olarak tümörün östrogen, progesteron, Her2/neu eksprese etmediği, Ki-67 proliferasyon indeksinin %30 civarında olduğu saptandı. Literatürde az sayıda olgunun bizim vakamızda olduğu gibi östrojen, progesteron ve Her2/neu reseptörlerini eksprese etmediği gösterilmiş ve vakamız bu yönüyle dikkate değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Meme, karsinom, triple negatif meme neoplazmı, östrojen, progesteron

Oestrogen, Progesterone, and Her2/Neu Receptors Negative Invasive Lobular Pleomorphic Carcinoma: A Case Report

Yahya Avcı1, Ulaş Alabalık2, Uğur Fırat1, Zuhat Urakçı3, Cihad Hamidi4, Hüseyin Büyükbayram1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Pleomorphic carcinoma, characterized by aggressive behaviour, is a rare variant of invasive lobular carcinoma. Generally the oestrogen, progesterone, and Her2/neu receptors stain positively. Our case is a 43 year-old female patient who has bloody discharge and pain complaints on her right mammary for 5 months. On microscopic examination, a tumoral formation, consisting of cells with abundant eosinophilic cytoplasms, large hyperchromatic nuclei, some with prominent nucleoli, featuring many atypical mitoses is observed containing lobular carcinoma in situ areas inside the tumor. Immunohistochemically, it was determined that the tumor did not express oestrogen, progesterone, and Her2/neu receptors, and the Ki-67 proliferation index was about 30%. For the reason that there are few cases not expressing oestrogen, progesterone, and Her2/neu receptors, our case is considered worthy for presentation.

Keywords: Breast, carcinoma, triple negative breast neoplasms, oestrogen, progesterone

Yahya Avcı, Ulaş Alabalık, Uğur Fırat, Zuhat Urakçı, Cihad Hamidi, Hüseyin Büyükbayram. Oestrogen, Progesterone, and Her2/Neu Receptors Negative Invasive Lobular Pleomorphic Carcinoma: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(2): 108-110
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale