E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2014; 21(2): 117-119

Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu

Osman Özdemir1, Pınar Güzel Özdemir1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Psikiyatri Anadilim Dalı, Van

Hipotansiyon baş dönmesi, halsizlik ve senkop gibi belirtilerle seyreder. Sistolik kan basıncının 80-90 mmHg’nın, diastolik kan basıncının da 50-60 mmHg’nın altında olması şeklinde tanımlanabilir. Yaşlı bireylerde hipotansiyon düşme ve kırıklara neden olabildiği için tehlike oluşturmaktadır. Ketiapin; ekstrapiramidal semptomlara yol açmaması, plazma prolaktinini yükseltmemesi ve antikolinerjik yan etkilere yol açmaması nedeniyle yaşlılarda kullanımı öne çıkan atipik antipsikotik ilaçlardandır. Bu yazıda hipertansiyon öyküsü olan ve antihipertansif ilaç kullanan ancak tek doz 100 mg ketiapin verildikten sonra baş dönmesi ve göz kararması şikâyetleri olup ağırlaşarak yoğun bakım koşullarında stabilize edilen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ketiapin, hipotansiyon, yaşlı hasta

Severe Hypotension Due to a Single dose of Quetiapine in an Elderly Patient: A Case Report

Osman Özdemir1, Pınar Güzel Özdemir1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Psikiyatri Anadilim Dalı, Van, Türkiye

Hypotension has symptoms such as dizziness, weakness and syncope. Hypotension, defined as below systolic blood pressure below 80-90 mmHg, and diastolic blood pressure below 50-60 mmHg. Hypotension is dangerous causing falls and fractures in older people. Quetiapine is a atypical antipsychotic drug more used in elderly patients because it does not cause extrapyramidal symptoms and anticholinergic side effects and does not lead to increased plasma levels of prolactin. In this article, we introduced a case report with a history of hypotension and using antihypertensive medicine, however, after a single dose of 100 mg quetiapine, complaints of dizziness and blackouts that have been stabilized under intensive care conditions.

Keywords: Quetiapine, hypotension, elderly patients

Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir. Severe Hypotension Due to a Single dose of Quetiapine in an Elderly Patient: A Case Report. Van Med J. 2014; 21(2): 117-119
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale