E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Lizozomal Depo Hastalıklarının Otofaji ile İlişkisi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 445-453 | DOI: 10.5505/vtd.2022.95776

Lizozomal Depo Hastalıklarının Otofaji ile İlişkisi

Seda Keskin1, İsmail Mert Alkaç2, Burcu Çerçi3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van
2Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Mühendisliği Anabilim Dalı, Kütahya
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı,İzmir

Lizozomlar, hücredeki hasarlı bileşenlerin veya görevini tamamlamış yapıların parçalandığı organellerdir ve otofajik yolağın son basamağında görev alırlar. Otofaji-lizozom yolağında meydana gelen bir hasar hücre için hayati öneme sahip sorunlara neden olabilir. Lizozomal Depo Hastalıkları (LDH), gen mutasyonlarının neden olduğu, oldukça sık görülen insan genetik hastalıklarından biridir. Şimdiye kadar, 70’ten fazla LDH tanımlanmıştır. LDH esas olarak lizozomlardaki enzimlerin veya lizozomla ilişkili proteinlerin işlevsel bozukluklarından kaynaklanır. Bu bozukluklar, sindirilmemiş makromoleküllerin hücrelerde birikmesine yol açar. LDH, özellikle hastalığın erken evrelerinde başta sinir sistemi olmak üzere iskelet sistemi ve retiküloendotelyal sistemde birçok sistemik hasara neden olabilir. Otofajinin modülasyonu ve yeniden aktivasyonu LDH için yeni bir terapötik yaklaşım olarak kabul edilir. Bu derlemede lizozomal depo hastalıkları ve otofaji arasındaki ilişkinin genel mekanizmaları, tedavi yaklaşımlarıyla birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otofaji, lizozomal depo hastalıkları, endozom, protein fonksiyon kaybı

Relationship of Lysosomal Storage Diseases (LSD) with Autophagy

Seda Keskin1, İsmail Mert Alkaç2, Burcu Çerçi3
1Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine Department of Medical Histology and Embryology, Van
2Dumlupınar University, Faculty of Engineering, Department of Materials Science Engineering, Kütahya
3İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics, İzmir

Lysosomes are organelles that degrade damaged components or structures that have completed their functions and have roles in the last step of the autophagy pathway. Damage of the autophagy-lysosome pathway can cause vital problems for the cell. Lysosomal storage diseases (LSD) are one of the most common human genetic disorder caused by gene mutations. Up to now, more than 70 LSD were identified. LSD is mainly caused by functional disorders of enzymes in lysosomes or proteins associated with lysosomes. These disorders lead to the accumulation of undigested macromolecules in cells LSD can cause many systemic damages mainly in the nervous system, skeletal system, and reticuloendothelial system especially at early stages of the disease. Modulation and reactivation of autophagy is accepted as a new therapeutic approach for LSD. In this review, the general mechanisms of the relationship between lysosomal storage diseases and autophagy were evaluated together with the treatment approaches.

Keywords: Autophagy, lysosomal storage disease, endosome, protein function loss

Seda Keskin, İsmail Mert Alkaç, Burcu Çerçi. Relationship of Lysosomal Storage Diseases (LSD) with Autophagy. Van Med J. 2022; 29(4): 445-453

Sorumlu Yazar: Seda Keskin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale