E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Fahr Sendromu; İki Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(3): 96-99

Fahr Sendromu; İki Olgu Sunumu

Ramazan Esen1, Yasemin Usul Soyoral2, Aydın Bora3, Nebi Yılmaz4, Reha Erkoç5, Hüseyin Beğenik6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van
3Bingöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bingöl
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Kliniği, VAN
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van

Fahr sendromu, bilateral ve simetrik olarak bazal gangliyonlar, serebellum ve sentrum semiovaleye kalsiyum ve çeşitli minerallerin birikimi ile ortaya çıkar. Bu sendrom, radyasyon, sistemik hastalıklar, toksinler, hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm ve hiperparatiroidizmde sporadik görülebileceği gibi ailesel de olabilir. Acilimize 54 ve 74 yaşlarındaki 2 kadın olgu bilinç kaybı nedeniyle başvurdular. Birinci olgu 15 yıl önce total troidektomi operasyonu olmuştu. Postoperatif gelişen hipoparatroidi için verilen kalsiyum ve D-vitamini preparatlarını düzenli olarak kullanmıyordu. İkinci olgunun ise öz geçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Tüm şikayetleri yaklaşık olarak 4 gündür mevcut idi. Beyin görüntülemeleri ve laboratuvar incelemeleri sonucunda her iki olguya da fahr sendromu tanısı kondu. Birinci olgumuzun etyolojisinde hipoparatroidi sorumlu iken ikinci olgumuzda ise psödohipoparatiroidi sorumlu idi. Bilinç kaybı ile gelen hastalarda nadir görülen Fahr sendromunun da akılda tutulması hayati önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fahr sendromu, bilinç kaybı, hipokalsemi.

Fahr Syndrome; Two Case Report

Ramazan Esen1, Yasemin Usul Soyoral2, Aydın Bora3, Nebi Yılmaz4, Reha Erkoç5, Hüseyin Beğenik6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji ABD, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van.
3Bingöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bingöl
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji ABD, Hatay.
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van.
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van.

Fahr's syndrome revealed accumulation of calcium and various minerals in basal ganglia, cerebellum and centrum semiovale as bilateral and symmetrically. This syndrome may be linked sporadic such as radiation, systemic diseases, toxins, hypoparathroidy, pseudohipoparathroidy and hyperparathroidy also familial. 54 and 74 years old two women patients were admitted to our emergency because of loss of consciousness. The first patient had been total thyroidectomy operation 15 years ago. She didn’t use regularly calcium and vitamin D preparations for developing postoperative hypopharatroidsm. Any features did not have in the history of second case. All complaints were approximately 4 days. Fahr's syndrome was diagnosed as a result of brain imaging and laboratory studies in both cases. The etiology of our cases was responsible hypoparathroidy and pseudohyipoparatiroidi respectively. To remember the rarely seen Fahr’s syndrome in a patient with loss of consciousness state is extremely important. The cases are reported to emphasize on the importance of early diagnosis and treatment.

Keywords: Fahr’s syndrome, consciousness, hypocalcemia.

Ramazan Esen, Yasemin Usul Soyoral, Aydın Bora, Nebi Yılmaz, Reha Erkoç, Hüseyin Beğenik. Fahr Syndrome; Two Case Report. Van Med J. 2010; 17(3): 96-99
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale