E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Mastoid Kemikte Nadir Görülen Tümöral Kitle: Ossifiye Fibrom [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 128-130

Mastoid Kemikte Nadir Görülen Tümöral Kitle: Ossifiye Fibrom

Mehmet Hafit Gür1, Hakan Çankaya2, Nazim Bozan3
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van

Baş ve boyun bölgesine lokalize ossifiye fibroma vakaları genellikle mandibula ve maksillada gözlenir. Nazal, ethmoid sinus, temporal ve oksipital kemikte ossifiye fibroma vakaları nadir olarak literatürde bildirilmiştir. Bu makalede mastoid bölgede ossifiye fibromu olan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ossifiye fibrom, nazal kemik, mandibula

Rare Mass Tumour in the Mastoid Bone: Ossifying Fibroma

Mehmet Hafit Gür1, Hakan Çankaya2, Nazim Bozan3
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van

Ossifying fibroma cases localised in the head and neck area are generally observed in mandible and maxilla. Ossifying fibroma cases in nasal, ethmoid sinus, temporal, and occipital bone have rarely been stated in the literature. In this article a case of ossifying fibroma in the mastoid area was presented.

Keywords: Ossifying fibroma, nasal bone, mandible

Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazim Bozan. Rare Mass Tumour in the Mastoid Bone: Ossifying Fibroma. Van Med J. 2015; 22(2): 128-130
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale