E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2003
KLINIK MAKALE
1.
Van İline Bağlı Bazı Köylerde İnsan ve Hayvan Populasyonunda Bruselloz Seroprevalansı
Brucellosis Seropositivity In Human And Animal Population In Some Villages Of Van Province
Ebubekir Ceylan, Hasan Irmak, Turan Buzğan, M. Kasım Karahocagil, Ömer Evirgen, Nurten Sakarya, Hayrettin Akdeniz, A. Pekcan Demiröz
Sayfalar 1 - 5

2.
Patojen Bakterilerin Üremesi Üzerine Protozoonların Etkileri
Investigation of the effects of protozoa on the growth of pathogen bacteria in the intestine
M. Güzel Kurtoğlu, Yaşar Göz, Selma Gülmez, Oğuz Tuncer, Ebubekir Ceylan, Mustafa Berktaş
Sayfalar 6 - 9

3.
İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserinde 1997-2000 Yıllarında Belirlenen İlaç Direnç Oranları
Drug Resistans Rates In Eyup-Istanbul Tuberculous Struggle Dispensary Between 1997-2000 Years
Fahrettin Talay, Sedat Altın, Levent Karasulu, Şenol Kümbetli
Sayfalar 10 - 15

OLGU SUNUMU
4.
Primer Sakral Kist Hidatik Olgusunun MRG Bulguları
MRI Findings In A Case Of Primary Sacral Hydatid Cyst
Beşir Erdoğmuş, Önder Şahin, Ümran Yıldırım
Sayfalar 16 - 18

5.
Erken Dönem Mide Adenokarsinomlu Olguda Çalışan Kalpte Koroner Revaskülarizasyon Uygulamamız
Coronary Revascularization Approach With Beating Heart In An Early Period Stomach Adenocarcinoma Case
Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz
Sayfalar 19 - 22

DERLEME
6.
Antienflamatuvar Etkinliğin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler
The Methods for Measurement of Anti-inflammatory Activity
Hanefi Özbek, Abdurrahman Öztürk
Sayfalar 23 - 28

LookUs & Online Makale