E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2003
KLINIK MAKALE
1.
Cuminum cyminum L. (Kimyon) Meyvesi Uçucu Yağının Median Lethal Doz (LD50) Düzeyi ve Sağlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Araştırılması
Investigation of The Level of The Median Lethal Dose (LD50) and The Hypoglycemic Effect of Cuminum cyminum L. Fruit Essential Oil Extract in Healthy and Diabetic Mice
Ebubekir Ceylan, Hanefi Özbek, Zahid Ağaoğlu
Sayfalar 29 - 35

2.
Ventilasyon Tüpü Uygulaması Sonrası Komplikasyonlar
Complications Of Ventilation Tube In Secretuar Otitis Media
Hasan Yasan, Asude Özgan, Harun Doğru, Mustafa Tüz, Kemal Uygur
Sayfalar 36 - 39

3.
İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the patients of Istanbul Eyüp Tuberculosis Struggle Dispensery
Fahrettin Talay, Sedat Altın, Erdoğan Çetinkaya, Şenol Kümbetli
Sayfalar 40 - 45

DERLEME
4.
Optimal Operation Timing For Aortic Stenosis
Koroner Arter Hastalığında Profilaktik Kapak Replasmanı
İlyas Kayacıoğlu, Mehmet Ateş
Sayfalar 46 - 49

OLGU SUNUMU
5.
Sinovyal Osteokondromatozisli Olgumuzda: Radyolojik Özellikler
Radiological Properties Of Our Case Diagnosed With Synovial Osteo Chondromatosis
Beşir Erdoğmuş
Sayfalar 50 - 52

6.
İleri Derecede Solunum Sıkıntısına Sebep Olan Bir Retrofarengeal Abse Olgusu
A Case Of Retropharyngeal Abscess With Severe Respiratory Difficulty.
Hakan Çankaya, Köksal Yuca, Faruk Kıroğlu, Murat İçli
Sayfalar 53 - 55

LookUs & Online Makale