E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2003
DERLEME
1.
Foeniculum vulgare Miller (Rezene) Uçucu Yağının Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Karaciğer Fibrozu Üzerine Koruyucu Etkisinin Sıçanlar Üzerinde Araştırılması
Investigation of hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare Miller essential oil in Carbon tetrachloride induced liver fibrosis in rats
Hanefi Özbek, Serdar Uğraş, İrfan Bayram, İlyas Tuncer, Erol Kisli, Murat Tunçtürk
Sayfalar 56 - 61

KLINIK MAKALE
2.
Van Yöresinde Kanserli Hastalarda Toksoplazmoz Seroprevalansı
Seroprevalence of Toxoplasmosis in Patients with Cancer in Van Region
İhsan Hakkı Çiftçi, Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Hanifi Körkoca, Yasemin Bayram, Mustafa Berktaş
Sayfalar 62 - 64

3.
Tip II Diabetes Mellitusta Nefropati Gelişiminde Risk Faktörleri
Risk Factors For Development Of Nephropathy In Type-2 DIabetes MellItus
Işılay Nadir, Saniye Topçu, Serhat İçağasıoğlu, Nilüfer Yıldırım
Sayfalar 65 - 68

4.
Kızamık, Doğu Anadolu Bölgesinde Hala Ciddi Bir Problem !
Measles is Still a Severe Problem in Eastern Anatolia
İbrahim Tepebaşılı, Hüseyin Çaksen, Dursun Odabaş, Doğan Köse
Sayfalar 69 - 71

5.
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Staphylococcus Aureus Suşlarının Antibiyotik Dirençleri
Antibiotic Resistance of Staphylococcus Aureus Strains Caused Nosocomial Infection in Surgical Intensive Care Unit
Mustafa Namıduru, İlkay Karaoğlan
Sayfalar 72 - 75

DERLEME
6.
Serebellar Rehabilitasyon
Cerebellar Rehabilitation
Ferhan Soyuer
Sayfalar 76 - 82

7.
İleri Yaşta Başlayan Sistemik Lupus Eritematozus
Late Onset Systemic Lupus Erythematosus
Mehmet Sayarlıoğlu, Nazan Topçu
Sayfalar 83 - 87

OLGU SUNUMU
8.
Atipik Seyirli Subakut Sklerozan Panensefalitli İki Çocuğun Sunumu
Report of two Children with Subacute Sclerosing Panencephalitis Displaying Atypical Clinical Course
İbrahim Tepebaşılı, Hüseyin Çaksen, Dursun Odabaş, Bülent Ataş, Sinan Akbayram
Sayfalar 88 - 90

LookUs & Online Makale