E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 10 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 2003
DERLEME
1.
Rezene Uçucu Yağının Carboplatin’e Bağlı Hepatotoksisite Üzerine Koruyucu Etkisi
The Preventive Role of Foeniculum vulgare (fennel) Essential Oil, Vitamin C and Vitamin E on The Hepatotoxicity of Carboplatin in Rats
Hanefi Özbek, Serdar Uğraş, Süleyman Alıcı
Sayfalar 91 - 97

2.
Methidathion’un Pankreas Üzerine Etkileri: Vitamin E ve C’nin Rolü
The Effects of Methidathion on the Pancreas: Role of Vitamins E and C
Hakan Mollaoğlu, H. Ramazan Yılmaz, Osman Gökalp, İrfan Altuntaş
Sayfalar 98 - 100

KLINIK MAKALE
3.
Çeşitli Örneklerden İzole Edilen Vibrio metschnikovii Suşlarının Biyokimyasal Özellikleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Biochemical Characteristics and Antibiotic Susceptibilities of Vibrio metschnikovii Strains Isolated From Various Specimens
Hüseyin Güdücüoğlu, Hamza Bozkurt, M. Güzel Kurtoğlu, Yasemin Bayram, Görkem Yaman, Mustafa Berktaş
Sayfalar 101 - 107

4.
Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğanlarda Rutin Göğüs Radyografisinin Klinik Değeri
The Clinical Value of Routine Chest Radiograph in Neonates with Respiratory Distress
Ercan Kırımi, Oğuz Tuncer, Bülent Ataş, Ömer Etlik, Abdullah Ceylan
Sayfalar 108 - 112

5.
Cerrahi Patolojide Frozen Kesitin Yeri
Significance of Intraoperative Frozen Section
Mustafa Kösem, Hayal Oral, İbrahim İbiloğlu
Sayfalar 113 - 117

DERLEME
6.
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Tedavi Şekilleri
Acute Respiratory Distress (ARDS) Syndrome And Therapy Modalities
Ufuk Yetkin
Sayfalar 118 - 124

LookUs & Online Makale