E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 11 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2004
KLINIK MAKALE
1.
Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol’ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi
Hepatoprotective Effect Of Ascorbic Acid And Alpha Tocopherol In Carbon Tetrachloride Induced Acut Hepatotoxicity
İrfan Bayram, Hanefi Özbek, Serdar Uğraş, İlyas Tuncer, Deniz Reçber
Sayfalar 32 - 38

2.
Hamilelik Dönemindeki Kadınlarda Tetanoza Karşı Bağışıklık Durumunun Araştırılması
Evaluation of immunity to tetanus in pregnant women
Hamza Bozkurt, Şahin Zeteroğlu, Hüseyin Güdücüoğlu, Edibe Nurzen Bozkurt, Yasemin Bayram, Şafak Andıç, Mustafa Berktaş
Sayfalar 39 - 42

3.
Koroner Arter Cerrahisi Sonrası Atrial Fibrilasyon Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler
Determinants Of Atrial Fibrillation After Coronary Artery Surgery
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Recep Demirbağ, Erdal Turan, Abdüsamet Hazar, Melike Karadağ
Sayfalar 43 - 47

4.
Korozif Madde İçilmesine Bağlı Özofagus Striktürlerinde Balon Dilatasyon ve Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz
Our experiences in balloon dilatation and surgical treatment in esophageal strictures caused by the ingestion of corrosive substances
Haldun Sunar, Ahmet Kocakuşak, Muzaffer Akıncı, Soykan Arıkan, Orçun Şentürk, Barış Aşıcı
Sayfalar 48 - 55

OLGU SUNUMU
5.
Primer Peritoneal Seröz Karsinom: Olgu Sunumu
Primary Peritoneal Serous Carcinoma: A Case Report
Fazlı Erdoğan, Aynur Albayrak, Ümran Yıldırım, Önder Şahin, Metin İngeç
Sayfalar 56 - 59

6.
Tendon ve Aponevrozların Clear Cell Sarkomunun Lenf Bezi Metastazı : Olgu Sunumu
Lymph Node Metastasing of the Clear Cell Sarcoma of Tendons and Aponeuroses: Case Report
Mustafa Kösem, Sabriye Polat, Süleyman Özen
Sayfalar 60 - 63

LookUs & Online Makale