E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2004
DERLEME
1.
F2 Nesil Farelerde İndol-3-Asetik Asitin Böbrek Katalaz, Süperoksit Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri Üzerine Olan Etkisi
The Effect Of Indole-3-Acetic Acid On Catalase, Superoxide Dismutase, And Glutathione Peroxidase Activities In Kidneys Of The Second Generation Rats
H. Ramazan Yılmaz, Eşref Yüksel, Yusuf Türköz
Sayfalar 64 - 68

2.
Anason (Pimpinella anisum) Ekstresinin Deneysel Akut Karaciğer Hasarında Karaciğer Koruyucu Etkisi Var Mı?
A Morphological Study of the Hepatoprotective Effects of Anise (Pimpinella anisum) Extract in Experimentally Induced Acute Liver Degeneration in Rats
Ender Erdoğan, Abdulgaffar Kaya, Murat Çetin Rağbetli, Hanefi Özbek
Sayfalar 69 - 74

KLINIK MAKALE
3.
Benzidamin Hidroklorür Venöz Kanülasyonda EMLA’ya Alternatif Olabilir Mi?
Can Benzydamine Hydrochloride be An Alternative to EMLA Cream for Intravenous Cannulation?
İsmail Katı, Murat Tekin, Emin Silay, Cihat Yağmur, İsmail Coşkuner
Sayfalar 75 - 80

4.
Reanimasyon Ünitemizdeki Erişkin Zehirlenme Olgularının İncelenmesi
Investigation of Poisoning in Adults in Our Reanimation Unit
İsmail Katı, Emin Silay, Murat Tekin, Yakup Tomak, İmdat Dilek
Sayfalar 81 - 84

5.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Anaerob Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
The Anaerobic bacteria isolated from various clinical specimens and their antibiotic susceptibilities
Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Yasemin Bayram, Selma Gülmez, Nihat Kutulay, Edibe Nurzen Bozkurt, Mustafa Berktaş
Sayfalar 85 - 91

6.
Tek ve İki Damar Hastalarında Çalışan Kalpte ve Kardiyopulmoner Bypass ile Yapılan Myokardiyal Revaskülarizasyonların Karşılaştırılması
Comparison Of Off-Pump Versus On-Pump Myocardial Revascularization In Patients With One Or Two Vessel Disease
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Abdüssamet Hazar
Sayfalar 92 - 97

7.
Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin Kapatılmasında Triküspid Kapağın Septal Leaflet’inin Geçici Olarak Kaldırılmasının Önemi
Importance Of The Temporary Detachment Of The Septal Tricuspid Leaflet In Closure Of Perimembranous Ventricular Septal Defect
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Abdüssamet Hazar, Halil Başel, Melike Karadağ, Mustafa Tuncer
Sayfalar 98 - 101

OLGU SUNUMU
8.
Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan İki Hemotoraks Olgusu
Simultaneously Bilateral Thoracotomy Applied Two Cases With Hemothorax
Mehmet Kurnaz, Ufuk Çobanoğlu, İrfan Yalçınkaya
Sayfalar 102 - 104

LookUs & Online Makale