E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 11 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - 2004
DERLEME
1.
Formaldehit Maruziyeti Sonucu Sıçan Akciğerinde Oluşan Oksidatif Hasara Karşı Melatonin Hormonunun Koruyucu Etkisi: Işık Mikroskobik ve Biyokimyasal Çalışma
Protective Effects of Melatonin Hormone Against Exposure of Formaldehyde-Induced Oxidative Damage in Lung of Rats: Light Microscopic and Biochemical Study.
İsmail Zararsız, İlter Kuş, Neriman Çolakoğlu, Hıdır Pekmez, H. Ramazan Yılmaz, Mustafa Sarsılmaz
Sayfalar 105 - 112

KLINIK MAKALE
2.
Rat Midesinin Otonomik Denervasyonu : Anatomik ve Histolojik Bir Çalışma
The Examination of Morphological Changes in Stomach of Autonomic Denerved Rats
Necat Koyun, Nihat Ekinci
Sayfalar 113 - 118

3.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanamaya Bağlı Revizyon Operasyonları
Revision Operations For Hemorrhage After Open Heart Surgery
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Halil Başel, Erdal Turan, Abdüssemed Hazar, Melike Karadağ
Sayfalar 119 - 123

4.
Değişik Yaş Gruplarındaki Hastalarda Atriyal Septal Defekt Onarımının Erken ve Orta Dönem Sonuçları
Early and Mid-Term Results of Surgical Treatment for Atrial Septal Defect in Patients With Various Ages
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Mustafa Tuncer, Abdüssemed Hazar, Halil Başel, Melike Karadağ
Sayfalar 124 - 127

5.
The Prevalence of Short Stature, Underweight and Obesity in Schoolchildren in Diyarbakir, Turkey
Aydın Ece, Ali Ceylan, Bünyamin Dikici, Meki Bilici, Mehmet Davutoğlu
Sayfalar 128 - 136

6.
Doğurganlık Çağındaki Kızlarda ve Kadınlarda Rubella IgG ve IgM’nin ELISA ile Araştırılması
Investigation of Rubella IgG and IgM antibodies by Elisa in women at the reproductive period
S. Aslıhan Cengiz, Lügen Cengiz, Ebru Us, A. Tevfik Cengiz
Sayfalar 137 - 140

7.
Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların Bir Yıllık Sonuçları
The Results Of Cardiac Catheterization In Our Clinic During One Year Period
Mustafa Tuncer, Beyhan Eryonucu, Şükrü Aslan, Hasan Ali Gümrükcüoğlu, Derya Karaca
Sayfalar 141 - 146

OLGU SUNUMU
8.
Santral Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu Juguler-Karotis Fistül: Vaka Sunumu
A rare complication of internal jugular vein cannulation: jugular-carotid arteriovenous fistula. A case report
Hayriye Sayarlıoğlu, Ekrem Doğan, Ömer Etlik, Cevat Topal, Reha Erkoç
Sayfalar 147 - 148

9.
Kronik Lenfositik Lösemide Patolojik Dalak Rüptürü: Bir Olgu
Pathojial Spleen Rüpture in Chronic Lenfhocytic Leukeu: A Case Report
Cengiz Demir, İmdat Dilek, Mustafa Kösem, Çetin Kotan
Sayfalar 149 - 151

10.
Cam Parçasına Bağlı Görülen Nadir Penetran Kafa Travması: Olgu Sunumu
Penetran Head Injury Rarely Caused by Glass: Case Report
Nebi Yılmaz, Nejmi Kıymaz, Çiğdem Mumcu, Cahide Yılmaz, Ömer Etlik
Sayfalar 152 - 154

DERLEME
11.
Karpal Tünel Sendromunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
New Methods in The Early Diagnosis Of Carpal Tunel Syndrome
Hızır Ulvi, Remzi Yiğiter, Recep Aygül, Asuman Orhan Varoğlu
Sayfalar 155 - 160

LookUs & Online Makale