E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 12 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2005
KLINIK MAKALE
1.
Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları
Early and Midterm Results of Surgical Management for Congenital Intracardiac Defects in Adults
Veysel Kutay, Hasan Ekim, Cevat Yakut
Sayfalar 1 - 6

2.
Hodgkin Hastalarında Beta-2 Mikroglobülinin Diğer Prognostik Belirleyicilerle Karşılaştırılması
Comparison beta-2 Microglobulin and Other Prognostic Factors in Hodgkin’s Disease
Cengiz Demir, İmdat Dilek, Yusuf Üstün
Sayfalar 7 - 11

3.
Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Yara Enfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler
Risk Factors For Development of Wound Infection After Cardiovascular Surgery
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Abdüssemet Hazar, Melike Karadağ, Halil Başel, Mustafa Tuncer
Sayfalar 12 - 15

4.
E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L.’nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri
The Effects of Vitamin E, N-Acetyl Cystein, Penicillin-G and Urtica dioica L. On The Phalloidin Toxicity
Hanefi Özbek, İlyas Tuncer, Haluk Dülger, Serdar Uğraş, İrfan Bayram, Kürşat Türkdoğan, İsmail Uygan
Sayfalar 16 - 21

OLGU SUNUMU
5.
Yılan Isırığı Sonucu Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması ve Multi Organ Yetmezliği: İki Olgu sunumu
Dissemine intravascular coagulation and multiple organ dysfunction following snake bite: a report of two cases
Cengiz Demir, Bekir Atik, İmdat Dilek
Sayfalar 22 - 25

6.
Postoperatif Cilt Altından Kanama Sonucu Oluşan Akut Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Acute Epidural Hematoma Occuring as a result of Postoperative Subcutaneous Bleeding: A case Report
Nebi Yılmaz, Nejmi Kıymaz, Taner Yazıcı, Ömer Etlik
Sayfalar 26 - 28

7.
Trizomi 13, Patau Syndrome: Bir Olgu Sunumu
Trisomy 13, Patau Sendromu: A Case Report
Deniz Reçber, Süleyman Özen
Sayfalar 29 - 31

DERLEME
8.
Listeria monocytogenes İnfeksiyonu; Kliniği, Tanı ve Tedavi Özellikleri
Clinical, Diagnosis And Treatment Features Of İnfection Due To Listeria Monocytogenes
Ömer Evirgen
Sayfalar 32 - 35

LookUs & Online Makale