E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2005
KLINIK MAKALE
1.
Abdominal Aortaya Kros Klemp Konmasının Neden Olduğu İskemi/Reperfüzyon Hasarının Akciğerlere Etkisi
Effect Of Ischemia/Reperfusion Injury To The Lungs Caused By Cross Camping Of The Abdominal Aorta
Hasan Ekim, Hasan Basri Erdoğan, Veysel Kutay, Halil Başel, Süleyman Özen, Abdüssemet Hazar, Hakan Akbayrak, Hanefi Özbek
Sayfalar 175 - 178

2.
Hemodiyaliz Hastalarında Antikardiyolipin IgG ve Antikardiyolipin IgM’nin Anti HCV Pozitifliği ile İlişkisi
Relation of Anticardiolipin Ig G and Aniticardiolipin IgM With Anti-HCV Pozitivity in Hemodialysis Patients
Ekrem Doğan, Süleyman Alıcı, Reha Erkoç, Özlem Alıcı, Hayriye Sayarlıoğlu, Cevat Topal, Ekrem Algün, İmdat Dilek
Sayfalar 179 - 181

3.
Klinik Örneklerden Üretilen Serratia Cinsi Bakterilerin Çeşitli İnfeksiyonlardaki Rolü ve Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
The role of Serratia species isolated from clinical samples in various infections and their antimicrobial susceptibilities
Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Yasemin Bayram, Selma Gülmez, Nihat Kutluay, Edibe Nurzen Bozkurt, Mustafa Berktaş
Sayfalar 182 - 188

4.
Fallot Tetralojisinde Transanüler Yama Uygulanmasının Erken ve Orta Dönem Sonuçları
Tetralogy Of Fallot İnfluence Of Transannular Patch On Early And Mid-Term Outcome
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Hakan Akbayrak, Abdüssemet Hazar, Melike Karadağ, Halil Başel, Ismail Demir, Cevat Yakut
Sayfalar 189 - 194

5.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları
Species Distribution and Antifungal Susceptibility of Candida Isolated From Clinical Samples
Esra Koçoğlu, Ayşen Bayram, İclal Balcı
Sayfalar 195 - 200

6.
Fusidik Asitin Enterokoklar ve Streptococcus Pyogenes Suşlarına Etkinliğinin Araştırılması
Assessment of Susceptibility of Enterococci and Streptococcus Pyogenes to Fusidic Acid
Esra Koçoğlu, Oğuz Karabay, Nevin Koç İnce, İdris Şahin
Sayfalar 201 - 205

OLGU SUNUMU
7.
Penil Fraktür
Penile Fracture
Kadir Ceylan, Yüksel Yılmaz, Abdullah Yıldız
Sayfalar 206 - 208

8.
Chılaıdıtı Bulgusu Veren Pneumatosıs Cystoıdes Intestınalıs Olgusu
A Pneumatosis Cystoides Intestinalis Patient Presented As Umblical Hernia With Chiliadic Sign: A Case Report
Fatin Rüştü Polat, Abdullah Lenk
Sayfalar 209 - 211

DERLEME
9.
Nazal Polipler
Nasal Polyps
Fatma Kitapçı, Pınar Atasoy, Can Koç
Sayfalar 212 - 222

LookUs & Online Makale