E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2006
KLINIK MAKALE
1.
Gebelikte Akut Böbrek Yetersizliği
Acute Renal Failure In Pregnancy
Reha Erkoç, Hayriye Sayarlıoğlu, Ekrem Doğan, Ramazan Esen, Cevat Topal, İmdat Dilek
Sayfalar 1 - 3

2.
Posterior Fossa Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları
Surgical Treatment Results In Posterior Fossa Tumors
Yusuf Aslantürk, Nebi Yılmaz, Ali İhsan Ökten, F. Yavuz Akbay, Mehmet Basmacı, Yamaç Taşkın
Sayfalar 4 - 8

3.
Fiberoptik Bronkoskopi Girişimlerinde Propofol ve Alfentanilin Kombinasyonunun Diazepam ile Karşılaştırılması
Comparison of the combination of propofol and alfentanil with diazepam in fiberoptic bronchoscopic procedures
Murat Tekin, Bülent Özbay, Yakup Tomak, Kürşat Uzun, İsmail Katı
Sayfalar 9 - 12

4.
Üretero Pelvik Obstrüksiyon Olgularında Erken Cerrahinin Önemi
Role of Early Surgıcal Intervention in Uretero Pelvic Obstruction
Kadir Ceylan, Yüksel Yılmaz, Alpaslan Kuş, Hasan Gönülalan, Abdullah Yıldız
Sayfalar 13 - 15

OLGU SUNUMU
5.
Ekstrofi Vezika: Postoperatif 2 Dev Taş Olgusu
Exstrophy Vesica: Postoperative Two Giant Stone Developments
Yüksel Yılmaz, Kadir Ceylan, Haşmet Bayraklı, Alpaslan Kuş
Sayfalar 16 - 18

6.
Çocukta Adenotonsiller Hipertrofiye Bağlı Kor Pulmonale
Cor pulmonale due to adenotonsillar hypertrophy in a child
A.Faruk Kıroğlu, Hakan Çankaya, Abdurrahman Üner, Köksal Yuca, Rezan Okyay
Sayfalar 19 - 21

7.
Alt Dudağa Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Lower Lip Metastasis of Renal Cell Carcinoma: Case Report
A.Faruk Kıroğlu, Köksal Yuca, Hakan Çankaya, İrfan Bayram, Mustafa Harman
Sayfalar 22 - 24

DERLEME
8.
Kan-Beyin Bariyerinin Fizyopatolojisi
Physiopathology of Blood-brain barrier
Nebi Yılmaz
Sayfalar 25 - 27

LookUs & Online Makale