E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 13 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2006
KLINIK MAKALE
1.
Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi
The study of the effects of Thymus fallax F. leaves on the blood cholesterol leves and some other blood paramaters in high cholesterol diet fed rats
Hanefi Özbek, Nurettin Cengiz, Aydın Him, Serdar Uğraş, Fevzi Özgökçe, Ender Erdoğan
Sayfalar 71 - 77

2.
Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastalıkların Üç Yıllık Sonuçlarının İstatistiksel Analizi
The Results Of Cardiac Catheterization In Our Clinic During Three Years Period
Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Musa Şahin, Beyhan Eryonucu, Aytaç Akyol, Hakkı Şimşek, Niyazi Güler
Sayfalar 78 - 84

3.
Ilımlı Alkol Alan Erkeklerde Laktat Dehidrogenaz İzoenzim Değişiklikleri
Changes In Serum Lactate Dehydrogenase Isoenzymes In Moderate Drinkers
Sadık Büyükbaş, Ali İnal
Sayfalar 85 - 89

4.
Karına Nafiz Delici - Kesici Alet Yaralanmalarında Rutin Abdominal Eksplorasyon Yönteminin Retrospektif Analizi
A Retrospective Analysis of Routine Abdominal Exploration Method in Penetrating Abdominal Stab Wounds
Ahmet Kocakuşak, Ahmet Fikret Yücel, Soykan Arıkan
Sayfalar 90 - 96

5.
Düzenli Egzersiz ve Sigaranın Lenfosit Alt Grupları Üzerine Etkisi
The Effects Of Regular Exercise and Smoking on Iymphocyte Subgroups
Mustafa Atlı, Atilla Temur, Ali Bay, Hüseyin Karadağ, Ahmet Faik Öner
Sayfalar 97 - 102

OLGU SUNUMU
6.
Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu (DISH): Olgu Sunumu
Diffuse Idiopathic Sceletal Hyperosteosis: A Case Report
Olcay Eser, Adem Aslan, Murat Coşar, Ramazan Albayrak
Sayfalar 103 - 105

7.
Adrenal Yetmezlik İle Seyreden Bilateral Adrenal Bez Primer Non- Hodgkin Lenfoması
Bilateral primary non-hodgkin's lymphoma of the adrenal glands with adrenal insufficiency: a case report.
Cengiz Demir, İmdat Dilek, Erdem Gökdeniz, Halil Arslan, Reha Erkoç
Sayfalar 106 - 108

DERLEME
8.
Human Bocavirus
Human Bocavirus
Görkem Yaman
Sayfalar 109 - 112

LookUs & Online Makale