E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2007
KLINIK MAKALE
1.
Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Başvurma Sıklığı ve Nedenleri
The Prevalance and Causes of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients Treated at an Outpatient Chemotherapy Unit
Gamze Uğurluer, Aktan Karahan, Tamer Edirne, Hüseyin Avni Şahin
Sayfalar 68 - 73

2.
Malign Plevral Efüzyonda Klinik Yaklaşım: 49 Hastanın Analizi
Clinical Approach in Malign Pleural Effusion: Analysis of 49 Patients
Ufuk Çobanoğlu
Sayfalar 74 - 79

3.
Foramen Mentale Asimetrisi
Asymmetry of the Mental Foramen
Necat Koyun
Sayfalar 80 - 82

OLGU SUNUMU
4.
Enterococcus Faecalis’e bağlı Aort ve Mitral Kapak Tutulumlu Bir Endokardit Olgusunda Tedavi Yaklaşımları
Management in an Endocarditis Case with Aort and Mitral Valve Involvement due to Enterococcus Faecalis
Cengiz Özbek, Ufuk Yetkin, Nagihan Karahan, Tevfik Güneş, Ali Gürbüz
Sayfalar 83 - 86

5.
Bruselloz Olgularında Yüksek Ferritin Düzeyleri: 3 Olgu Sunumu
High Ferritin Levels in Cases of Brucellosis: 3 Case Reports
Servet Efe, Mustafa Kasım Karahocagil, İmdat Dilek, Hayrettin Akdeniz
Sayfalar 87 - 89

DERLEME
6.
Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının Klinik Önemi
The Clinical Importance of Stenotrophomonas Maltophilia Strains
Dilek Dülger, Mustafa Berktaş
Sayfalar 90 - 95

LookUs & Online Makale