E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2008
KLINIK MAKALE
1.
1998-2002 Yıları Arasında İstanbul’daki Erişkin Otopsilerinin Histopatolojik İncelenmesi
Histopathological Examinations of Adult Autopsies in Istanbul Between The Years 1998-2002
Işıl Pakiş, Ferah Karayel, Arzu Akçay Turan, Sermet Koç, M.Akif İnanıcı
Sayfalar 1 - 6

2.
Sivas İlinde Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında İdrar Kültür Sonuçları: İlk Tedavi Seçimi Nasıl Olmalıdır?
Urinary culture results in childhood urinary tract infection in Sivas, Turkey: Which could be the first treatment choice?
Ayşegül Cebe, Adnan Ayvaz, Nazan Yıldız, Selma Çetinkaya
Sayfalar 7 - 12

3.
Gebelik ve Hidronefroz
Pregnancy and Hydronephrosis
Serkan Deveci, Turab Ulaşoğlu, Ertan Adalı, Recep Yıldızhan
Sayfalar 13 - 17

4.
Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri ve Tıp Eğitimi
Medical Faculty Class 2 Students and Medical Education
Tamer Edirne, Aydın Deveci, Ali Kolusarı, Turan Can
Sayfalar 18 - 22

OLGU SUNUMU
5.
Nazal Kemik Grafisinde Mineralizasyon Yetersizliğine Bağlı Nazal Kemiğin İzlenememesi:Olgu Sunumu
Nonvisualisation of the Nasal Bone Due to Defective Mineralization on the Nasal Bone Graphy
Atilla Arslanoğlu, Nadir Yıldırım, Mehmet Ersoy, Fusun Ersoy
Sayfalar 23 - 25

6.
Batın Sağ Yan Duvarında Agresif Fibromatozis: Olgu Sunumu
Agressive Fibromatosis in the Right Side of the Abdominal Wall; A Case Report
Fulya Adalı, Nurten Güner Turan, Sibel Bayramoğlu, Sema Aksoy, Tan Cimilli
Sayfalar 26 - 29

7.
Lökostaz Sonrası İntrakraniyal Kanama Gelişen Akut Myeloid Lösemi’li (AML) Bir Olgu Sunumu
Case Report: Intracranial Hemorrhage In a Acute Myleoid Leukemia (AML) Patient After Leucocytosis
Murat Doğan, Ertan Sal, Mehmet Açıkgöz, Aydın Bora, A. Faik Öner
Sayfalar 30 - 33

DERLEME
8.
Acil Kontrasepsiyon
Emergency Contraception
Ertan Adalı, Recep Yıldızhan, Oktay Ataman
Sayfalar 34 - 39

LookUs & Online Makale