E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 15 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2008
KLINIK MAKALE
1.
Latanoprost ile Bimatoprostun Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Göz İçi Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of The Effect of Latanoprost And Bimatoprost on intraocular Pressure In Primary open Angle Glaucoma
Hümeyra Yıldırım Can, Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Çakmak Tuğcu
Sayfalar 40 - 43

2.
Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları
Maternal and Perinatal Results of Pregnancies with Carbohydrate Metabolism Disorder
Mertihan Kurdoğlu, Zehra Kurdoğlu, Aydan Biri
Sayfalar 44 - 50

3.
0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri
The Esophagus Foreign Bodies in Children Between 0-7 Years Old
Ufuk Çobanoğlu, Muhammet Can
Sayfalar 51 - 57

OLGU SUNUMU
4.
İnkontinensia Pigmenti (Bloch Sulzberger Sendromu): Olgu Sunumu
Incontinentia Pigmenti (Bloch Sulzberger Syndrome): A Case Report
Teoman Erdem, Mehmet Melikoğlu, Mustafa Atasoy
Sayfalar 58 - 60

5.
Primer Ovaryan Gebelik ve Rahim İçi Araç: İki Olgu Sunumu
Primary ovarian pregnancy and intrauterine device: Two case reports
Recep Yıldızhan, Ertan Adalı, Begüm Yıldızhan, Necdet Süer
Sayfalar 61 - 63

DERLEME
6.
Gebelikte Tanısal Görüntüleme Yöntemlerinin Fetusa Etkisi
Effect of Diagnostic Imaging Procedures on Fetus during Pregnancy
Fulya Adalı, Ertan Adalı
Sayfalar 64 - 69

LookUs & Online Makale