E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - 2008
KLINIK MAKALE
1.
Morbid Obesite: Retrospektif Otopsi Çalışması
Morbid Obesity: A Retrospective Outopsy Study
Rıza Yılmaz, Erkut Ragıp Bulut, Muhammet Can, Ferruh Baklacıoğlu, Yavuz Kabakuş
Sayfalar 99 - 103

2.
2000-2004 Yıllarında Istanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Aile Planlaması Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Family Planning Methods in Istanbul Goztepe Training and Research Hospital at 2000-2004
Begüm Yıldızhan, Recep Yıldızhan, Ertan Adalı, Sadık Şahin, Oktay Ataman, Necdet Süer
Sayfalar 104 - 106

3.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Hastalarının Özellikleri
Patient Characteristics at the Emergency Department, Medical School of Yuzuncu Yil University
Tamer Edirne, Yeşim Edirne, Burçak Atmaca, Sıddık Keskin
Sayfalar 107 - 111

OLGU SUNUMU
4.
Amipli Dizanteri ve Fetal Ölüm: Bir Olgu Sunumu
Amoebic Dysentery and Fetal Death: A Case Report
Recep Yıldızhan, Aydın Deveci, Ali Kolusarı, Mertihan Kurdoğlu, Ertan Adalı
Sayfalar 112 - 113

5.
Travmatik Maternal Pelvik Fraktür ve Fetal İntrakraniyal Kanama: Olgu Sunumu
Traumatic Maternal Pelvic Fracture and Fetal Intracranial Hemorrhage: Case Report
Ali Kolusarı, H. Güler Şahin, Ramazan Sürücü, Mansur Kamacı
Sayfalar 114 - 115

DERLEME
6.
Doğumda Epidural Analjezi
Epidural analgesia during labor
Recep Yıldızhan, Begüm Yıldızhan, Yasemin Bozkurt Turan
Sayfalar 116 - 119

LookUs & Online Makale