E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 16 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2009
KLINIK MAKALE
1.
Erkek Meme Kanserleri
Male Breast Cancer
Gamze Uğurluer, Mahmut İlhan, Tamer Edirne, Nedim Turan
Sayfalar 1 - 5

2.
Van Yöresindeki Gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı
Seroprevalance of Cytomegalovirus, Rubella and Toxoplasma Antibodies in Pregnant Women of Van Region
Şirin Efe, Zehra Kurdoğlu, Gülhan Korkmaz
Sayfalar 6 - 9

3.
Reanimasyon Kliniğinde İzlenen Hastalarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları
Percutaneus Endoscopic Gastrostomy in Intensive Care Unit
Deniz Erdem, Demet Albayrak, Belgin Akan, Asu Bağubek, Nermin Göğüş
Sayfalar 10 - 13

4.
Dekolman Plasenta Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
The Retrospective Analysis of Patients with Abruptio Placentae
Ertan Adalı, Recep Yıldızhan, Ali Kolusarı, Mertihan Kurdoğlu, Numan Çim, Çağdaş Özgökçe, Hanım Güler Şahin, Mansur Kamacı
Sayfalar 14 - 18

5.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Başvuran Besin Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Food Poisoning Cases Applying to The Department of Forensic Medicine of Cumhuriyet University Medical Faculty
Celal Bütün, Fatma Yücel Beyaztaş, Aynur Engin, Derya Büyükkayhan, Muhammed Can
Sayfalar 19 - 23

6.
Safra Kesesi Yaralanmalarında Klinik Deneyimimiz
Our Clinic Experience for Gall Bladder Injuries
Ercan Gedik, Sadullah Girgin, İbrahim Halil Taçyıldız, Bilsel Baç, Celalettin Keleş
Sayfalar 24 - 29

OLGU SUNUMU
7.
Çevresel Etkilerle İlişkili Antrakozda Radyolojik Görüntüleme
Radiologic Imaging in Athracosis Associated with Environmental Exposure
Fulya Adalı, Sibel Bayramoğlu, Nurten Turen Güner, Ahmet Tan Cimilli
Sayfalar 30 - 32

8.
Pompalı Tüfekle Üçlü Yaralanma : Olgu Sunumu
Triple Injury With Pumpgun : Cases Reports
Muhammet Can, H.Bülent Üner, Hümeyra Yıldırım Can
Sayfalar 33 - 36

9.
Prenatal Diagnosis of Campomelic Dysplasia: A Case Report
Kampomelik Displazinin Prenatal Tanısı: Vaka Sunumu
Ismet Gün
Sayfalar 37 - 39

10.
İş Yerinde Beklenmedik Bir Ölüm: Olgu Sunumu
An Unexpected Death At Work: Case Report
Muhammed Can, Celal Bütün, Rıza Yılmaz
Sayfalar 40 - 42

DERLEME
11.
Hiperlipidemi
Hiperlipidemia
Cennet Rağbetli
Sayfalar 43 - 47

12.
Serum Gama Glutamil Transferaz: Son Elde Edilen Bulgular ve Çeşitli Hastalıkların Fizyopatolojisindeki Önemi
The Serum Gamma Glutamyl Transferase: Recent Findings and Its Role in the Pathophysiology of Various Diseases.
Tevfik Noyan
Sayfalar 48 - 55

LookUs & Online Makale