E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2009
KLINIK MAKALE
1.
Servikal Osteoartrit ve Vertigo: Fizik Tedavi ve Egzersiz Etkinliğinin Karşılaştırılması
Cervical Osteoarthritis and Vertigo: Comparison of Physiotherapy and Exercise Efectiveness
Özcan Hız, Hasan Toktaş, Nurdan Kotevoğlu, Emel Deniz, Banu Kuran
Sayfalar 55 - 62

2.
Klınefelter Sendromulu Hastalarımızın Tese ve ICSI Sonuçları
Tese And ICSI Results Of The Patients With Klnefelter Syndrome
Erkan Özdemir, Ufuk Öztürk, Sevtap Kılıç, Ahmet Yeşilyurt, Nedim Cicek, Abdürrahim İmamoğlu
Sayfalar 63 - 66

3.
Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj
Cervical İnsufficiency and Cervical Cerclage
İsmet Gün
Sayfalar 67 - 72

4.
Histerektomi Ameliyatı Sonrası Öldüğü Bildirilen Olguların Değerlendirilmesi
The Evaluation of The Subjects That were Declared As Dead After Hysterectomy Operation
Rıza Yılmaz, Muhammet Can, Hasan Serdaroğlu
Sayfalar 73 - 77

OLGU SUNUMU
5.
Dev Lenf Nodu Hiperplazisi: Castleman Hastalığı ( Bir Olgu Nedeniyle)
Giant Lymph Node Hyperplasia: Castleman's Disease (A Report of One Case)
Ufuk Çobanoğlu, Hatice Özusan Kırgın, Gamze Uğurluer
Sayfalar 78 - 80

6.
Nadir Yerleşimli Kardiyak ve Sakral Hidatik Kist Olgusunun Radyolojik Bulguları
Uncommon locations of cardiac and sacral hydatid cysts ; radiologic imaging
Fulya Adalı, Sibel Bayramoğlu, Ahmet Tan Cimilli, Nurten Turen Güner, Ercan İnci, Gülseren Yirik
Sayfalar 81 - 84

7.
Parsiyel Nöbetlerle Başlayan SSPE Olgusu
SSPE Case With Partial Seizures At Onset
Refah Sayın, Temel Tombul, Kemal Ceylan
Sayfalar 85 - 88

DERLEME
8.
Nöroanestezide Mannitolün Yeri
Mannıtol In Neuroanesthesia
Yusuf Ünal, R. Şahin Yardım
Sayfalar 89 - 94

LookUs & Online Makale