E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 16 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2009
KLINIK MAKALE
1.
Van Yöresinde Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı ve Dağılımı
Distribution and Incidence of Congenital Malformations at Van Region
Mertihan Kurdoğlu, Zehra Kurdoğlu, Zehra Küçükaydın, Ali Kolusarı, Ertan Adalı, Recep Yıldızhan, Hanım Güler Şahin, Mansur Kamacı
Sayfalar 95 - 98

2.
Anorektal Bölge Apselerinde EAUS (Endoanal Ultrasonografi) Kullanımının Tedavi Yaklaşımına ve Sonuçlarına Etkileri
The Effects Of EAUS (Endoanal Ultrasonography) Use On The Management And Outcomes Of Anorectal Abscesses
Ergün Yücel, İlker Sücüllü, Ali İlker Filiz, Yavuz Özdemir, Sezai Demirbaş, M.Levhi Akın
Sayfalar 99 - 102

3.
Van Yöresindeki Doğuştan İşitme Engelli Çocuklarda Uzun QT Sendromu, QT Süresi ve Dispersiyonu
Long QT Syndrome, QT Duration and Dispersion in Children With Congenital Deafness in Van and Near Villages
Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Hakkı Şimşek, Musa Şahin, Serkan Akdağ, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Ünal Güntekin, Yılmaz Güneş
Sayfalar 103 - 108

OLGU SUNUMU
4.
Atrial Septal Defekt, Retinal Arter Okluzyonu ve Serebral İnfarkt Birlikteliği Olan Bir Olgu
A Case With Atrial Septal Defect, Retinal Artery Occlusion And Cerebral Infarct
Refah Sayın, Tezay Çakın Güleç, Temel Tombul
Sayfalar 109 - 112

5.
İleri Derecede Solunum Sıkıntısına Neden Olan Bir Retrofarengeal Abse Olgusu
A Case Of Retropharyngeal Abscess Causing Severe Respiratory Distress
Sinan Akbayram, Cihangir Akgün, Sevil Arı Yuca, Murat Doğan, İbrahim Değer, Hüseyin Çaksen
Sayfalar 113 - 115

6.
Ameliyat Esnasında Akciğerde Yağ Embolisine Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu
Intraoperative Death Associated with Pulmonary Fat Embolism: A Case Report
Rıza Yılmaz, Işıl Pakiş, Muhammet Can, Nurperi Gazioğlu
Sayfalar 116 - 118

LookUs & Online Makale