E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 16 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 16 (4)
Cilt: 16  Sayı: 4 - 2009
KLINIK MAKALE
1.
Van Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ ne Ait Serviks ve Meme Kanserlerini Tarama Programı Sonuçları
Cervical and Breast Cancer Screening Program Results of Van Cancer Early Diagnosis, Screening and Training Center
Zehra Kurdoğlu, Mertihan Kurdoğlu, Gökçe Kundakçı Gelir, Özgür Keremoğlu
Sayfalar 119 - 123

2.
Van Yöresinde Adolesan Gebeliklerin Analizi
Analysis of Adolescent Pregnancy at the District of Van
Recep Yıldızhan, Ali Kolusarı, Tamer Edirne, Ertan Adalı, Şerafettin Erol, Mertihan Kurdoğlu, Zehra Kurdoğlu
Sayfalar 124 - 127

3.
Van İli’ndeki Kadınlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and Human Immunodeficiency Virus Infections at Women in Van.
Zehra Kurdoğlu, Şirin Efe
Sayfalar 128 - 130

4.
Van Bölgesindeki Çocuklarda Cinsel İstismar
Sexual Abuse of Children in the Van Region
Abdullah Ceylan, Oğuz Tuncer, Mehmet Melek, Cihangir Akgün, Fahrettin Gülmehmet, Ömer Erden
Sayfalar 131 - 134

OLGU SUNUMU
5.
Ev Kazası ve Hekim Hatası (Tıbbi Malpraktis) Sonucu Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu
Child Death Because of Home Accident and Medical Malpractice: Case Report
Nurşen Turan, İsmail Birincioğlu, Muhammet Can
Sayfalar 135 - 138

6.
Pürülan Perikardit ve Torasik Ampiyemin Birlikte Bulunması Olgu Sunumu
Coexistence of Purulent Pericarditis and Thoracic Empyema (A case report)
Hasan Ekim, Dolunay Odabaşı, Mustafa Tuncer, Bulent Özbay
Sayfalar 139 - 142

7.
Geç Tanı Almış Bir Travmatik Diyafram Yırtığı
A Case of Late Diagnosed Traumatic Diaphragmatic Rupture
Ufuk Çobanoğlu, Muhammed Can
Sayfalar 143 - 146

DERLEME
8.
Çocukluk Çağı Göğüs Travmaları ve Hemotoraks
Chest Trauma and Hemothorax in Childhood
Mehmet Melek, Ufuk Çobanoğlu
Sayfalar 147 - 150

LookUs & Online Makale