E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 17 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2010
KLINIK MAKALE
1.
Demir Eksikliği Anemisinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The effect of iron-deficiency anemia On left ventricular diastolic functions
Yüksel Kaya, Cengiz Demir, Mustafa Tuncer, Yılmaz Güneş, Ünal Güntekin, Hakkı Şimşek
Sayfalar 1 - 6

2.
Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Risk Faktörleri
The Risk Factors and Prevalence of Urinary Incontinence at Postmenopausal Women
Şenol Şentürk, Mustafa Kara
Sayfalar 7 - 11

3.
Van Yöresinde Glomerulonefritlerin Epidemiyolojisi; 2009 Güncellemesi
Epidemiology Of Glomerulonephritis In Van Area; 2009 Update
Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik, Gülay Bulut, Süleyman Özen, Reha Erkoç
Sayfalar 12 - 15

OLGU SUNUMU
4.
Duodenal Atrezinin Prenatal Ultrasonografik Tanısı
Prenatal Ultrasonographic Diagnosis of Duodenal Atresia
Mertihan Kurdoğlu, Mehmet Melek, Yeşim Elcüman Edirne, Zehra Küçükaydın, Recep Yıldızhan, Ertan Adalı, Ali Kolusarı, Mansur Kamacı
Sayfalar 16 - 18

5.
Radyasyon “RECALL” Dermatiti: Bir Olgu Sunumu
Radiation Recall Dermatitis: A Case Report
Gamze Uğurluer, Mustafa İzmirli, Zehra Akpınar Palabıyık, Gülay Bulut, Necmettin Akdeniz
Sayfalar 19 - 22

DERLEME
6.
Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Medikal Tedavisinde Güncel Açılımlar
Current options in Medical Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumors
Yüksel Küçükzeybek, Betül Bolat Küçükzeybek, Abdullah Altıntaş, Cengiz Demir
Sayfalar 23 - 31

LookUs & Online Makale