E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - 2010
KLINIK MAKALE
1.
Van İli ve Çevresinde Malign Tümörlerin Dağılım Sıklığı
The Frequency of the Malignant Tumors in “Van” City and Around
Eyüp Taşdemir, Cengiz Demir, İmdat Dilek, Murat Atmaca
Sayfalar 114 - 117

2.
Diyaliz Amacı ile Oluşturulan Arteriyo Venöz Fistül Operasyonu Sonrası Gelişen Komplikasyonlar ve Buna Fistül Açım Yerinin Etkisi
Dialysis Purpose Of The Operation Of The Arterio-Venous Fistulas Effect Of The Areas In Open Fistulas
Halil Başel, M. Bilal Çeğin, Ünal Aydın, Cemalettin Aydın, Hakan Kutlu, Melike Karadağ, Ayşenur Dostbil
Sayfalar 118 - 123

3.
Yeni Tanı Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikrovasküler Komplikasyonların Görülme Sıklığı
The Incidence Of Microvascular Complications In Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus Patients
Murat Atmaca, İmdat Dilek, Burçak Atmaca, A.Cumhur Dülger, Eyüp Taşdemir
Sayfalar 124 - 130

4.
Brucellar Epididymo-orchitis: Report of Fifteen Cases
Brusellar Epididimo-orşit: Onbeş Olgu Sunumu
Mustafa Güneş, İlhan Geçit, Salim Bilici, Cengiz Demir, Ahmet Özkal, Kadir Ceylan, Mustafa Kasım Karahocagil
Sayfalar 131 - 135

5.
Epididimoorşit Nedeniyle Başvuran Her Hastada Rutin Brusella Aglütinasyon Testi İstenmeli mi?
Should brucella agglutination test be performed routinely to all of the patients with epididymoorchitis?
Tahsin Turunç, Barış Kuzgunbay, Tuba Turunç
Sayfalar 136 - 139

6.
Bağırsak Enfeksiyonu Geçiren Malnütrisyonlu Süt Çocuklarında İmmunitenin Değerlendirilmesi
Evaluation of the immunity of malnutrition infants with gastro-intestinal infection
Fahrettin Gülmehmed, Abdullah Ceylan, Oğuz Tuncer, Murat Doğan, M.Nuri Acar, M.Selçuk Bektaş
Sayfalar 140 - 147

OLGU SUNUMU
7.
Femur Şaft Kırığının İntra Medüller Çivi ile Tedavisinde İatrojenik Patella Kırığı Gelişmesi: Olgu Sunumu
Development of Iatrogenic Patella Fracture during Intramedullary Nailing Of Femoral Shaft Fracture: Case Report
Mehmet Fethi Ceylan, Savaş Güner, Levent Ediz, Fatih Duygun
Sayfalar 148 - 150

8.
28 Yaşında İntrakranial Lipom ve İple Ası-Olgu Sunumu
Intracranial Lipoma And Hunging & 28 Years Old A Case
Rifat Özmen, Fatih Yağmur, M. Sedat Özdemir, Ahmet Menkü
Sayfalar 151 - 153

9.
Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Ölümcül Kardiyak Tamponad: Olgu Sunumu
Fatal Cardiac Tamponade Resulting from Warfarin Use
Serhat Avcu, Mehmet Deniz Bulut, Uğur Göktaş, Yılmaz Güneş
Sayfalar 154 - 156

10.
Edinsel Aplastik Anemili Bir Olguda Özefagus Skuamöz Hücreli Kanseri: Bir Olgu Sunumu
Squamous cell carcinoma of the esophagus in a patient with acquired aplastic anemia:A case report
Ahmet Cumhur Dülger, Murat Atmaca, Burçak Atmaca, Gülay Bulut, Özgür Kemik
Sayfalar 157 - 159

11.
Kadmiyum İntoksikasyonu Sonrası Motor Nöron Bulguları Gelişen Vakalarımız
Our Cases Developing Motor Neuron Symptoms After Cadmium Intoxication
Refah Sayın, Temel Tombul, Aysel Milanlıoğlu
Sayfalar 160 - 163

DERLEME
12.
HER2 Pozitif Metastatik Meme Kanserlerinde Trastuzumab İçeren Kemoterapi İle Progresyon Sonrasında Tedavi Seçenekleri
Treatment Options In HER-2 Positive Metastatic Breast Cancer After Progression With Chemotherapy Including Transtuzumab
Yüksel Küçükzeybek, Betül Bolat Küçükzeybek, Cengiz Demir
Sayfalar 164 - 169

LookUs & Online Makale