E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 18 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2011
1.
Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma
Comparison of clinical outcomes of patients treated with sequestrectomy versus subtotal lumbar discectomy: a prospective clinical study
Tuncay Kaner, Taşkan Akdeniz, İbrahim Tutkan
Sayfalar 1 - 5

KLINIK MAKALE
2.
Pnömatik Tüp Sistemi ve Elle Taşımanın Hemoliz Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
The Comparison of Pneumatic Tube System and Manual Handling Affect On Hemolysis
Fatih Kara, Habib Emre, Abdulkadir Yıldırım, Fatih Akçay, Ebubekir Bakan
Sayfalar 6 - 8

3.
Oral Antikoagulan Tedavi Seyrinde Kanama Komplikasyonu ile Gelen Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of patients complicated with bleeding durıng oral anticoagulant therapy
Murat Alay, Cengiz Demir, Murat Atmaca, Ramazan Esen, İmdat Dilek
Sayfalar 9 - 14

4.
Kronik Lomber Disk Hernili Hastaların Tedavisinde Tens ile Elektroakupunktur Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of the effects of TENS and Electroacupuncture on the treatment of patients with chronic lumbar discal herniation.
Fahrettin Demirdağ, Levent Ediz, Ali Özgür, İbrahim Tekeoğlu
Sayfalar 15 - 19

5.
Erişkin Tibia Cisim Kırıklarında Kilitli İntrameduller Çivi Uygulamaları
Applications of Locked Intramedullary Nailing in Adult Tibial Shaft Fractures
Uğur Türktaş, M. Nadir Yalçın
Sayfalar 20 - 26

6.
Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi
Determination of Hospital Infection Pathogens and Resistance Profile
Mustafa Kasım Karahocagil, Görkem Yaman, Uğur Göktaş, Mahmut Sünnetçioğlu, Aytekin Çıkman, Adnan Bilici, Kubilay Yapıcı, Ali İrfan Baran, İrfan Binici
Sayfalar 27 - 32

OLGU SUNUMU
7.
Weil Hastalığı; Bir Olgu Sunumu
Weil’s disease; A Case Report
Hüseyin Beğenik, Yasemin Usul Soyoral, Ali İrfan Baran, Mustafa Kasım Karahocagil, Reha Erkoç
Sayfalar 33 - 35

8.
Tifo: 21 Olgunun Değerlendirilmesi
Typhoid fever: an analysis of 21 cases
A. İrfan Baran, İrfan Binici, Cengiz Demir, Kubilay Yapıcı, Rafet Mete, M. Kasım Karahocagil, Hayrettin Akdeniz
Sayfalar 36 - 40

9.
Brusella Enfeksiyonuna Bağlı Spontan Splenik Rüptür ve Hemoperitoneum: Olgu Sunumu
Spontaneous Splenic Rupture and Hemoperitoneum Due to Brucellosis Infection: A Case Report
Ahmet Cumhur Dülger, Mustafa Yılmaz, Enver Aytemiz, Kadir Bartın, Mehmet Deniz Bulut, Özgür Kemik, Aziz Sümer
Sayfalar 41 - 44

10.
İlginç Bir Bronşektazi Olgusu
An Interesting Case Report of Bronchiectasis
Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu, Duygu Mergan
Sayfalar 45 - 48

11.
Norovirüsler, Salgınları ve Mücadele
Outbreaks of Noroviruses and Prevention
Ekrem Kireçci, Ali Özer
Sayfalar 49 - 56

12.
Melkersson Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Melkersson Rosenthal Syndrome: a case report
Fesih Aktar, Mehmet Açıkgöz, Cihangir Akgün, Hüseyin Çaksen
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale