E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2011
KLINIK MAKALE
1.
Steroid Tedavisinin Karnitin Düzeyi Üzerine Etkileri
The Effect of Steroid Treatment on Carnitine Levels
Naci Topaloğlu, Zübeyde Gündüz
Sayfalar 61 - 67

2.
Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu
The Status of Family Planning Method Use in Women At The End of the Postpartum Six Months
Ayten Şentürk Erenel, Tülay Kavlak, Banu Bingöl
Sayfalar 68 - 76

3.
Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi
Outcomes Of Very Low Birth Weight Infants Followed In Neonatal Intensive Care Unit Of Van Maternity And Children’s Hospital
Özmert M.A. Özdemir, Nurdan Yıldırım, Liya Alkılıç, Fulya Adalı, Şenay Yener Öztürk
Sayfalar 77 - 82

4.
Alt Ekstremite Cerrahilerinde Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğunda Levobupivakain ile Levobupivakain ve Ketaminin Karşılaştırılması
Siatic-Femoral Nerve Block With Levobupivacaine and Levobupivacaine-Ketamine in the Lower Extremity Surgery: Randomised Comparison
Enes Küçükkesim, Uğur Göktaş, İsmail Katı, Hasan Hüsnü Yüce, Muhammed Bilal Çeğin
Sayfalar 83 - 91

5.
Brusellozlu Hastalarda Serum Sitokin Düzeylerinin (Neopterin, interlökin-6, interlökin-12, ve interferon-gama) Tanısal Değeri
Diagnostic Value of serum Cytokine levels (Neopterin, interleukin-6, interleukin-12 and interferon-gamma) in Treatment Follow Up Patients with Brucellosis
Hasan Karsen, Hasan Irmak, Mustafa Kasım Karahocagil, Salih Cesur, Yasemin Fidan, Elmas Öğüş, Mehmet Şeneş, Doğan Yücel
Sayfalar 92 - 95

6.
Genç Hastalarda Mide Kanseri
Gastric Cancer in Young Patients
İlhan Karabıçak, Savaş Yürüker, Tuğrul Kesicioğlu, Hamza Çınar, Necati Özen, Mete Kesim
Sayfalar 96 - 100

OLGU SUNUMU
7.
Lupus Nefritli Hastaların Analizi: Tek Merkez Deneyimi
Analysis of Patients With Lupus Nephritis: A Single Center’s Experience
Habib Emre, Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik, Fatih Mehmet Erdur, Davut Demirkıran, Reha Erkoç
Sayfalar 101 - 105

8.
Yenidoğanda Mekanik Ventilasyona Bağlı İyatrojenik Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu
Iatrogenic Gastric Perforation in the Newborn due to Mechanical Ventilation: Case Report
Mehmet Melek, Yeşim Edirne, Ufuk Çobanoğlu, Burhan Beger, Avni Kaya, Mecnun Çetin, Mustafa Gündoğdu
Sayfalar 106 - 109

9.
Zayıflama Çayı Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Hepatit: Bir Olgu Sunumu
Acute Hepatitis Due To Use of Herbal Tea to Lose Weight: A Case Report
Hasan Karsen, Celal Çalışır, Fazilet Duygu, Leman Karağaç, Öznur Tavşan
Sayfalar 110 - 112

10.
Parmakta Arteriyovenöz Malformasyon’un Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Surgical Treatment Of Arterio-Venous Malformation In The Digit: A Case Report
Dolunay Odabaşı, Halil Başel, Hasan Ekim
Sayfalar 113 - 116

11.
Akut Myokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Subakut Serbest Duvar Rüptür Olgusu
A case of subacute free wall rupture following acute myocardial infarction
Hakkı Şimşek, Musa Şahin, Serkan Akdağ, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Mustafa Tuncer
Sayfalar 117 - 120

12.
Akut Myeloid Lösemili Hastada Capnocytophaga ochracea Bakteremisi: Bir Olgu Sunumu
Capnocytophaga ochracea bacteriemia in a patient with acute myeloid leukemia: A case report
Tuba Dal, Mehmet Sinan Dal
Sayfalar 121 - 124

13.
Kolşisin İntoksikasyonuna Bağlı İleus: Olgu Sunumu
Ileus Due to the Intoxication of Colchicine: A Case Report
Habib Emre, Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik, Özgür Kemik, Reha Erkoç
Sayfalar 125 - 128

14.
Nefritle Presente Olan Geç Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
Present With Nephritis A Case of Late Onset Systemic Lupus Erythematosus
Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Begenik, Habib Emre, Mehmet Taşdemir, Süleyman Özen, Reha Erkoç
Sayfalar 129 - 131

LookUs & Online Makale