E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 18 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 18 (4)
Cilt: 18  Sayı: 4 - 2011
KLINIK MAKALE
1.
Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT)’in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması
Comparison of the Effectiveness and Complications of the Transobturator Tape (TOT ) With Transvaginal Tape (TVT) in the Treatment of Stress Incontinence
İlhan Geçit, Necip Pirinççi, Mustafa Güneş, Erdal Benli, Mehmet Akif Şahin, Kerem Taken, Kadir Ceylan
Sayfalar 173 - 180

2.
İlizarov Yöntemi ile Tedavi Edilen Tibia Plato Kırıklı Hastaların Erken Dönem Sonuçları
The Early Term Results Of The Patients With Tibia Plateau Fractures And Treated With Ilizarov Method
Şafak Ekinci, Mehmet Fethi Ceylan, Cüneyt Tamam, Taner Özdemir, Fatih Duygun, Mesut Mehmet Sönmez
Sayfalar 181 - 184

3.
Majör Cerrahi Girişim Gerektiren Penetran Torasik Yaralanmalar
Penetrating Thoracic Injuries Requiring Major Surgical Intervention
Hasan Ekim
Sayfalar 185 - 191

4.
Nozokomiyal Kökenli Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Antibiyotiklere Direnç
Antibiotic Resistance In Nosocomial Pseudomonas Aeruginosa Strains
Mustafa Berktaş, Aytekin Çıkman, Mehmet Parlak, Görkem Yaman, Hüseyin Güdücüoğlu
Sayfalar 192 - 196

5.
Servikal Örneklerden Actinomyces Israelii İzolasyonu ve Antibiyotiklere Direnç Oranın İncelenmesi
The Isolation Of Actinomyces Israelii From Servical Samples And Their Resistance To Antibiotics
Nimet Çakır, Mustafa Berktaş, Görkem Yaman, İsmet Alkış, Türkan Toka Özer
Sayfalar 197 - 200

6.
Endoskopik Vezikoüreteral Reflü Tedavisi Sonuçlarımız
Our results of the endoscopic treatment of vesicoureteral reflux
Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Mustafa Güneş, Serhat Tanık
Sayfalar 201 - 204

OLGU SUNUMU
7.
Çocuklarda Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Meckel Divertikülünün Aksiyal Torsiyonu ve Fibröz Banda Bağlı İnternal Herni
A Rare Cause of Acute Abdomen in Children: Axial Torsion of Meckel’s Diverticulum and Internal Hernia Due to Fibrous Band
Salim Bilici, Mehmet Melek, Mehmet Göksu, Nesrin Ceylan, Metin Şimşek
Sayfalar 205 - 207

8.
Prenatal Antitüberküloz İlaçlara Maruz Kalan Bebekte Yenidoğanın Erken Hemorajik Hastalığı
Early Hemorrhagic Disease in a Newborn Exposed to Prenatal Antituberculosis Chemicals
Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Rahmi Örs
Sayfalar 208 - 210

9.
İzole Subtalar Çıkıklar: İki Olgu Sunumu
Isolated Subtalar Dislocations: Report Of Two Cases
Şafak Ekinci, M. Fethi Ceylan, Ercan Köseoğlu, Levent Ediz, Fatih Duygun
Sayfalar 211 - 213

10.
Böbrekte Unutulan DJ Stent Parçasının Perkütan Nefrolitotomi ile Çıkarılması
The Extraction of Part of The Forgotten DJ Stent With Percutaneous Nephrolithotomy
Ali Beytur
Sayfalar 214 - 216

11.
Geleneksel Yöntemlerle Tedavi Edilen İnfertil Bir Kadında Vajende Saptanan Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
A Foreign Body Determined in the Vagina of Infertile Woman Treated with Traditional Methods
Zehra Kurdoğlu
Sayfalar 217 - 219

12.
Çocuklarda Tekrarlayan Rektal Prolapsusun Nadir Bir Nedeni: Dev Mesane Taşı
A rare cause of recurrent rectal prolapse in children: The giant bladder stone
Tamer Sekmenli, Erol Basuguy, Salim Bilici
Sayfalar 220 - 222

LookUs & Online Makale